Ortos

Från Wikipedia
En ortos för foten och vristen.
En äldre ortos från 1899.

En ortos är ett ortopediskt, kroppsburet hjälpmedel som används för att mekaniskt stödja leder eller rätta till/förhindra felställningar, genom tryck mot kroppsdelarna.[1] Ortos är en form av spjälning.[2]

Ortoser används vid exempelvis stukning, frakturer (benbrott), och vid kirurgiska ingrepp i leder där det finns risk för att leden rör sig.[3] Syftet kan exempelvis vara att lindra smärta, underlätta gång eller motverka kontrakturer (felställningar) i leder. Begreppet ortos innefattar en stor grupp hjälpmedel, inklusive skoinlägg, knä-, ankel- och handledsortoser.

Yrkesgrupper som använder sig av ortoser är bland annat ortopedläkare, arbetsterapeuter, ortopedingenjörer och fysioterapeuter.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ (2010). orthosis. I Concise Medical Dictionary. : Oxford University Press. Hämtad 1 juni 2018.
  2. ^ Molineux, M. (2017) orthosis. I A Dictionary of Occupational Science and Occupational Therapy. : Oxford University Press. Hämtad 1 Juni 2018.
  3. ^ Grønsleth, L. K., Roa, E., Könøy, I. & Almås, H. (2011) s. 145

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Grønsleth, L. K., Roa, E., Könøy, I. & Almås, H. (2011) Omvårdnad vid skador och sjukdomar i rörelseapparaten. I Almås, H. (red.), Stubberud, D-G. (red.), Grønseth, R. (red.), Bolinder-Palmér, I. (översättning) & Olsson, K. (översättning) Klinisk omvårdnad 2 (s. 133-166). Liber: Stockholm. ISBN 978-91-47-09920-7