Oskarströms Sulfit AB

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Oskarströms Sulfit AB var ett massabruk som blev Oskarströms andra stora industri efter Scandinaviska Jutefabriken. 1907 startades fabriken med 130 man för att framställa sulfitcellulosa. Redan 1914 blev företaget uppköpt av ett nytt bolag, Oskarströms Sulphite Mills AB, som med förbättringar och nybyggnationer fick verksamheten att blomstra. Fyra ångpannor med en eldyta på 521 m² höll driften igång.

Oskarströms Sulphite Mills bidrog 1928 till det nya skolhusets uppbyggnad, genom disponent H. Wellner, som tillhörde byggnadskommittén, visade intresse och lämnade värdefull hjälp vid skolans uppförande, genom att fabrikens ritare, E. Karlsson hjälpte till med sin sakkunskap på byggnadsområdet och även var byggkontrollant.

På en gångbro över Nissan kom man till "sulfitens" arbetarbostäder, som likt "jutan" hade löst problemet med bostäder till den växande arbetsstyrkan och deras familjer med att bygga egna hyresfastigheter.

1946 tog Hylte Bruks AB över produktionen, för att 1965 lägga ner massatillverkningen, då det krävdes en betydligt större produktionsenhet för att klara konkurrensen. Fabriken byggdes om och 1966 kom den nya fabriken att tillverka spånskivor istället, under namnet RyAB.

Efter nedläggningen 1984 stod lokalerna tomma, men Sprinter Pack flyttade sin verksamhet hit från Halmstad 1987 till den största byggnaden och hade produktion där några år, men numera fungera fabriksområdet som lagerlokal.