Oxo-syntes

Från Wikipedia

Oxo-syntes är en kemisk reaktion där olefiner (alkener) reagerar med syntesgas över en katalysator, bestående av metallerna rodium eller kobolt, som är i komplex med organiskt material, till exempel trifenylfosfin. Aldehyd fås som produkter. Syntesgasen måste vara extremt ren. Av eten + syntesgas fås propanal (propanaldehyd). Om istället propen används, fås butanal och butanon.

Då aldehyderna är reaktiva, reagerar dessa oftast vidare till olika alkoholer och karboxylsyror. 2-etylhexan-1-ol, 2-etylhexansyra, 1-propanol, 1-butanol, m.m. framställs vanligen på detta sätt industriellt. Till exempel kan butanal dimeriseras till 2-etylhex-2-enal och sedan hydrogeneras, varvid 2-etylhexan-1-ol erhålles:

I Sverige finns det en oxo-anläggning i Stenungsund, Perstorp Oxo AB.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Läs mer i till exempel Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Kirk-Otmer och annan kemiteknisk litteratur som finns i de tekniska högskolornas bibliotek.