P-blocket

Från Wikipedia
P-blocket är chokladbrunt

P-blocket, ett av periodiska systemets block, utgörs av ämnena i grupperna 13-18 i periodiska systemet undantaget helium. Det gemensamma för dessa ämnen är att det yttersta elektronskalet innehåller elektroner av typ p (p-orbitaler). Elektronkonfigurationen i det yttersta skalet för dessa ämnen är alla på formen ns2npx där x varierar från 1 till 6.

Ämnesgrupper som ingår: