Paklitaxel

Från Wikipedia
Strukturformel

Paklitaxel (varunamn Taxol)[1] utvinns från idegran.[källa behövs] Det tillhör gruppen taxaner och är ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i behandlingen av bland annat äggstockscancer,[2] vissa former av bröstcancer[1] samt Aids-relaterad Kaposis sarkom.

Paklitaxel verkar genom att binda till den lumenala sidan av mikrotubuli och därigenom kompensera för den konformationsstress som GTP-hydrolys ger upphov till. Därigenom kan cancerceller inte genomgå mitos eftersom cytoskelettet inte kan kollapsa vilket krävs vid celldelning. Paklitaxel verkar även genom att inducera apoptos i tumörceller.[källa behövs]

Användningsområde[redigera | redigera wikitext]

Läkemedlet används primärt efter kirurgi eller strålbehandling och då som understödjande behandling. Syftet är att förhindra att tumörer sprids och att förlänga patienternas överlevnad.[2]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Paklitaxel har flera biverkningar, bland annat perifera neuropatier som kan ge upphov till myalgi och muskeldomningar. Även benmärgssvikt är vanlig, med anemi och infektionskänslighet som följd.[källa behövs] Andra biverkningar är smärta i skelett och muskler samt allergiska reaktioner.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]