Part

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om part.

Part kan avse:

  • Part (juridik), någon som har ett särskilt intresse i ett rättsligt ärende
  • Part (avtal), en av de fysiska eller juridiska personer som ingår ett avtal, se Avtal
  • Fast part, den del av en lina som man inte arbetar med då man slår en knop på lina
  • Parter i arbetsmarknaden, se Arbetsmarknad