Part

Från Wikipedia

Part kan syfta på:

  • Part (juridik) – den som har ett särskilt intresse i något rättsligt mål eller ärende
  • Part (avtal) – en av de fysiska eller juridiska personer som ingår ett avtal, se Avtal
  • Fast part – den del av en lina som man inte arbetar med då man slår en knop på lina
  • Parter – arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmarknaden, se Arbetsmarknad