Partitur

Från Wikipedia
Ett partitur.
Karlheinz Stockhausens grav med partituret till hans verk Licht.

Ett partitur är ett notblad som innehåller alla stämmor i ett musikaliskt verk, ställda under varandra längs en tidsaxel där instrumentgrupper skiljs ut och hålls samman med hjälp av klamrar. I de fall där två notrader kan avse samma instrument (t. ex. piano eller xylofon) används en ackolad. Taktstrecken brukar också följa instrumentgrupperna, och går sällan rakt igenom partituret.

Partiturets omfattning[redigera | redigera wikitext]

Ett partitur avser verk för fler än en musiker,[1] exempelvis stråkkvartett-, orkester-, körsats och liknande. I en orkester är det vanligen bara dirigenten som har partitur, musikerna spelar i stället från stämnoter. Stämnoter för körsångare brukar innefatta alla sångstämmor, och ett klaverutdrag.

Instrumentens ordning i partituret varierar beroende på ensembleform. En s.a.s. vanlig uppteckning av en symfoniorkester delas in i fyra sektioner. Uppifrån; träblås, brass, slagverk och stråkar. Dessa underdelas i individuella stämmor, där olika stämmor kan spelas gemensamt av flera musiker. För att spara plats brukar stämmor också skrivas ihop till en notrad, så att exempelvis klarinett 1 och 2 delar på en notrad.

Symfoniorkester[redigera | redigera wikitext]

Träblås[redigera | redigera wikitext]

Brass[redigera | redigera wikitext]

Slagverk[redigera | redigera wikitext]

Stråkar[redigera | redigera wikitext]

Transponerande instrument[redigera | redigera wikitext]

Transponerade instrument (som noteras i en annan tonart än de klingar) har i regel samma notering i partituret som i den separata stämman, men för överblickens skull frångår man ibland denna princip och noterar samtliga instrument som de klingar; om möjligt använder man endast diskant- och basklav.[2]

Stämbesättning[redigera | redigera wikitext]

Generellt sett spelar en musiker en stämma, men för att stråksektionen skall balansera mot den övriga orkestern brukar den besättas med fler musiker. Här ett exempel:

  • Violin 1: 14 (musiker)
  • Violin 2: 12
  • Viola: 8
  • Cello: 8
  • Kontrabas: 4

Modern musik[redigera | redigera wikitext]

I modern musik förekommer helt andra partiturtyper, t. ex. av schematiskt slag.[2]


Källor[redigera | redigera wikitext]