Bastrombon

Från Wikipedia
I denna artikel
används tonnamnen
Bess (B) och B.

Se olika skrivsätt.

Bastrombon är ett musikinstrument. Blåsinstrumentet är en utveckling av den vanliga trombonen, även kallad tenortrombon. Bastrombonen har grövre mensur och större klockstycke. Vanligast är bastromboner med två ventiler, då oftast stämd i Bb/F/D, men även enventiliga förekommer. Behovet av större tromboner uppstod då orkestrarna växte i och med tonsättare som Richard Wagner, Hector Berlioz etc. Bastrombonen kan i princip spelas av alla trombonister men i professionella sammanhang är bastrombonisterna nästan alltid specialiserade på instrumentet. I modern storbandsmusik har instrumentet utvecklats ytterligare som en specialiserad stämma, skild från resterande sektionen och instrumentets extremare omfång utnyttjas allt mer.

En variant i G har också förekommit, framför allt i engelsk blåskorkestermusik. G-bastrombonen har mindre mensur än Bess-varianten.

En större kusin till bastrombonen är kontrabastrombonen, oftast stämd i F men finns även i Bb (en hel oktav under bastrombonen). Kontrabastrombonen förekommer företrädesvis i operasammanhang och spelas av bastrombonister eller i undantagsfall av tubaister.

I italiensk operamusik ersätts kontrabastrombonen av Cimbasso, en kontrabasventiltrombon även den oftast stämd i F.

Se även[redigera | redigera wikitext]