Patois

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För det jamaicanska kreolspråket se Patwa

Patois är den franska benämningen för mindre lokala språk och dialekter som avviker från ett standardspråk.[1]

  1. Traditionellt sett används termen framför allt för att beteckna de otaliga romanska språkvarianter som talas (eller talades) i Frankrike, till exempel frankoprovensalska och occitanska dialekter.[2]
  2. Termen används ibland även som antonym till standardfranskan och inbegriper då såväl det språkliga isolatet baskiska som det keltiska språket bretonska och även andra mindre språk och dialekter inom den franska staten, så som kreolspråk i de forna kolonierna. I denna mening skulle man kunna säga att termerna ”franska – patois” i stort motsvarar motsättningen "Paris – province" (Paris gentemot övriga Frankrike).

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Termen "patois" härstammar ifrån den klassiska franskans "patoier" som betydde "skaka med händerna, gestikulera" och senare "hitta på, koka ihop", avledd från "patte" (tass, fot, ben på djur) sammansatt med suffixet -oyer. Denna etymologi kan till viss del förklara den pejorativa konnotationen som termen har : verbet ”patoiser” är det sätt man kommunicerar när man inte kan förstå varandra utan måste gestikulera.

Pejorativ användning[redigera | redigera wikitext]

Termen patois betraktas för det mesta som pejorativ. Detta då termen ibland används för att klassa alla mindre lokala språk och dialekter som avviker från standardspråket i en gemensam "undergrupp". Indelningen av lingvistiska former i språk, dialekter och patois är betraktad, på ett pejorativt vis, som en återspegling av sociala indelningar som i sin tur är baserade på en pejorativ syn: språket motsvarar en "civiliserad gemenskap", dialekter och patois motsvarar "vildarnas" gemenskap, de förstnämnda utgör nationer medan de senare stammar. En hel skala beteckningar, dialekt, jargon, rotvälska, patois, för att beteckna allt illa man tycker om ett sätt att tala” [3]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia.

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Lerobert - dictionnaire pratique de la langue francaise, Lerobert dictionnaires, Ed. Club France loisir, Paris, 2002.
  2. ^ Introduction à l'histoire de la langue francaise, Michèle Perret, Armand Colin; Campus, Sedes, 2008.
  3. ^ La sociolinguistique, Louis-Jean Calvet, PUF; Que sais-je,Paris 2005 (s.44)