Peripteros

Från Wikipedia
Ritning av peripteralt tempel.

Peripteros (ὁ περίπτερος <ναός> - det "omkringvingade" [templet]) är ett klassiskt tempel vars cella i sin helhet, det vill säga på alla fyra sidorna, är omgiven av en rad av kolonner (kolonnad). Exempel på peripteros är Hefaisteion från 400-talet f.Kr. och Tempietto från 1500-talet e.Kr.