Periskop

Från Wikipedia
Periskopets princip.
A - Periskop med två planspeglar.
B - Periskop med två rätvinkliga prisman.
1 - 2 – Planspeglar.
3 - 4 – Rätvinkliga prisman.
5 - 6 - Observatörens öga.
7 - 8 - Periskoptuben.
H - Periskopets optiska höjd.
Periskopkikarens princip.
A – Periskop med en enkel lins (L2).
B - Periskop med två linser (L2-L3).
1-3 – Periskopfönster.
2-4 - Bländare eller hårkors.
P – Rätvinkligt prisma (eller planspeglar).
L1 - Objektivlins.
L2 - för A - L2 - L3 - för B – Bildvändande lins.
L3 - L4 -for A - L4-L5- for B - Okular.
L0 – Bildförstorande lins.
y – Avlägset objekt.
H - Periskopets optiska höjd.

Ett periskop är ett optiskt instrument för att kunna se från en skyddad miljö, och används i ubåtar, stridsvagnar, skyttegravar, etc. I sin enklaste form är ett periskop uppbyggt av ett ljustätt rör med två snedställda parallella speglar i båda ändar. Mer avancerade utföranden innehåller optiska linser, och kan innehålla ljusförstärkare för mörkerseende.