Petsamo

Från Wikipedia

Petsamo kan syfta på

  • Petsamo (område) – ett område i Ryssland vid Barents hav
  • Petsamo (ort) – en ort i Petjenga-distriktet i Murmansk oblast i Ryssland
  • Petsamo härad – ett tidigare finskt härad
  • Petsamo län – ett tidigare finländskt län
  • Petsamoälven – en älv i Petsamo i Murmansk oblast i Ryssland
  • Petsamo kloster – ett ryskt-ortodoxt kloster i orten Petjenga i Petsamoområdet i Ryssland
  • Petsamotrafiken – godstransporter som 1940–1941 skedde via Ishavsvägen och den isfria finländska hamnen Linhammar norr om Petsamo