Piktogram

Från Wikipedia
Version från den 5 april 2017 kl. 11.16 av Skivsamlare (Diskussion | Bidrag) (+ <references/>)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Piktogram för nödutgång
Föråldrat piktogram: Varning för frätande ämne
CLP/GHS piktogram för frätande ämne

Ett piktogram (alt. ikon) är en symbol eller ett skrivtecken (ett ideogram) som representerar ett objekt eller begrepp genom en - oftast förenklad - illustration, exempelvis bilden för herr- och damtoalett. Piktogram används på flygplatser och järnvägsstationer eftersom de kan förstås av alla människor oavsett språk eller kultur. Symbolerna för månens faser som ofta förekommer i kalendrar och trafiksymboler är också piktogram.

ISO 7001

Internationellt förekommande piktogram definieras i en internationell standard (ISO 7001: Public Information Symbols). Några andra vanligt förekommande piktogram är tvättsymboler och kemiska varningsfigurer.

GHS och CLP

För kemikalier finns dock en ny standard, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)[1] Av avdelning III i EUs CLP-förordning[2], som gäller i hela EU/EES-området framgår regler för märkning av kemikalier. I korthet ersätts de flesta piktogram med orange bakgrund med liknande symboler fast inskrivna i romber med röd kant[3]. Noteras bör dock att den exakta användningen av piktogrammen förändras. Detta innebär t ex att vissa kemikalier som tidigare var märkta med orange giftpiktogram nu ska märkas med CLP piktogram för hälsofarlig.

Exempel

Iso7001-1990 Buffet Icon.gif Cafeteria/Restaurang
Iso7001-1990 Toilets Icon.gif Toalett

Se även

Referenser

Noter