Pinyin (olika betydelser)

Från Wikipedia

Pinyin är kinesiska för "ljudskrift" och avser skriftsystem, som använder det latinska alfabetet. Bland dessa ingår:

  • Pinyin eller Hanyu pinyin - internationellt vedertaget system för att återge standardkinesiskt uttal
  • Tibetansk pinyin – uttalsbaserat system för att återge tibetanskt språk
  • Tongyong pinyin – system för att återge standardkinesiskt uttal använt på Taiwan