Hoppa till innehållet

Podiatri

Från Wikipedia

Podiatri är läran om hur man diagnostiserar och behandlar sjukdomstillstånd och skador i fot, vrist och ibland även knä, ben och höft om det har menlig inverkan på fotens funktion. En person som är utbildad inom området podiatri kallas podiatriker. Sveriges enda akademiska utbildning till podiatriker finns vid Karolinska Institutet och startade hösten 2006. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng och leder till en kandidatexamen. Masterutbildningar inom podiatri finns att studera i exempelvis England vilka leder till forskarbehörighet. 2009 beslutade Karolinska Institutet att lägga den svenska utbildningen vilande. Därför utbildas inga podiatriker idag i Sverige, men det kan komma att ändras om något universitet tar upp utbildningen igen.

I många länder inom EU och i Australien, Nya Zeeland och USA är podiatri (podiatry, podiatric medicine) en stor och erkänd medicinsk yrkeskategori. Där har podiatriker länge arbetat med fothälsa och fotkirurgi. De har också befogenheter att förskriva läkemedel. Tanken är att podiatrin i Sverige ska fungera på ett liknande sätt.

De första podiatrikerna i Sverige fick sin examen våren 2009. Ambitionen hos Karolinska Institutet och fackförbund var att yrkesgruppen skulle få legitimation. Tanken var också att bygga upp forskning kring ämnet.

Exempel på vad en podiatriker arbetar med[redigera | redigera wikitext]

Patientgrupper som kan tänkas vara i behov av podiatrisk vård[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]