Possessivsuffix

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett possessivsuffix är ett suffix som läggs till ett substantiv för att ange dess ägare, motsvarande funktionen för possessiva pronomen. Possessivsuffix finns i vissa uraliska, altaiska, semitiska och indoeuropeiska språk. I norra Europa förekommer possessivsuffix i finska, de samiska språken och vepsiska.

Komplexa versioner finns i vissa uraliska språk. I nentsiska till exempel finns 27 (3×3×3) kombinationer: grammatisk person (första, andra, tredje) × numerus (singularis, dualis, pluralis) × antal objekt (singularis, dualis, pluralis). En nentsisktalande kan alltså med ett enda ord uttrycka "våra tvås många hus"!

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Finska[redigera | redigera wikitext]

Exempel med possessivsuffix på talo (hus) i nominativ:

Grammatisk
person
Numerus Finska Svenska
1:a person singularis taloni mitt/mina hus
pluralis talomme vårt/våra hus
2:a person singularis talosi ditt/dina hus
pluralis talonne ert/era hus
3:e person talonsa hans/hennes/deras hus

Possessivsuffix kan användas självständigt eller tillsammans med possessivpronomen (egentligen genitiv av personliga pronomen):

  • Taloni on punainen - Mitt hus är rött ("Hus-mitt är rött")
  • Minun taloni on punainen - Mitt hus är rött ("Mitt hus-mitt är rött")

Possessivsuffix används i tredje person ensamt endast om det är subjektet i satsen som är ägaren:

  • Mari maalasi talonsa - Mari målade sitt hus (utan pronomen, subjektet är ägaren)
  • Toni maalasi hänen talonsa - Toni målade hans/hennes hus (med pronomen, subjektet är inte ägaren)

Possessivsuffix kan fogas till böjda former av substantiv, även då ytterligare ändelser används. Possessivsuffixet står då efter kasusändelse men före andra tilläggsändelser:

  • talossani - i mitt hus ("hus-i-mitt")
  • taloissammekin - också i våra hus ("hus-(pl.)-i-våra-också")

Nordsamiska[redigera | redigera wikitext]

Till substantiv böjda i numerus (singular eller plural) och kasus kan i nordsamiskan läggas till ett suffix som anger ägarens person och numerus. Till exempel kan bárdni (pojke, son) få följande possessiva former:

Det ägdas kasus

och numerus

Singular Plural
Ägarens person

och numerus

Singular Dual Plural Singular Dual Plural
Nominativ 1:a person bárdnán bárdnáme bárdnámet bártniidan bártniideame bártniideamet
2:a person bárdnát bárdnáde bárdnádet - - -
3:e person bárdnis bárdniska bárdniset - - -
Ackusativ

Genitiv

1:a person bárdnán bárdnáme bárdnámet bártniidan bártniideame bártniideamet
2:a person bártnát bártnáde bártnádet bártniidat bártniideatte bártniideattet
3:e person bártnis bártniska bártniset bártniidis bártniideaskka bártniideaset
Illativ 1:a person bárdnásan bárdnáseame bárdnáseamet bártniidasan bártniidasame bártniidasamet
2:a person bárdnásat bárdnáseatte bárdnáseattet bártniidasat bártniidasade bártniidasadet
3:e person bárdnásis bárdnáseaskka bárdnáseaset bártniidasas bártniidasaska bártniidasaset
Lokativ 1:a person bártnistan bártnisteame bártnisteamet bártniinan bártniineame bártniineamet
2:a person bártnistat bártnisteatte bártnisteattet bártniinat bártniineatte bártniineattet
3:e person bártnistis bártnisteaskka bártnisteaset bártniinis bártniineaskka bártniineaset
Komitativ 1:a person bártniinan bártniineame bártniineamet bártniidanguin bártniideameguin bártniideametguin
2:a person bártniinat bártniineatte bártniineattet bártniidatguin bártniideatteguin bártniideattetguin
3:e person bártniinis bártniineaskka bártniineaset bártniidisguin bártniideaskkaguin bártniideasetguin
Essiv 1:a person bárdninan bárdnineame bárdnineamet bárdninan bárdnineame bárdnineamet
2:a person bárdninat bárdnineatte bárdnineattet bárdninat bárdnineatte bárdnineattet
3:e person bárdninis bárdnineaskka bárdnineaset bárdninis bárdnineaskka bárdnineaset

Som exempel får vi följande betydelser:

  • bárdnán - min son
  • bártniidasadet - till era (fler än två) söner
  • bártnistis - från sin son
  • bártniideaskkaguin - med de tvås söner

Källor[redigera | redigera wikitext]