Primer

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För primer inom måleri och målningsteknik, se Grundfärg.

En primer består, som begrepp inom molekylärbiologi, av kvävebaser, vilka fungerar som startpunkt för DNA-replikationen. Den binder till enkelsträngat DNA, så att DNA-polymeras kan börja koppla ihop nukleotider till en DNA-sträng. Primern ersätts senare av DNA med hjälp av ett annat DNA-polymeras. Sist fästs de två kedjorna i varandra av ligas.

Vid PCR används två olika primrar som går åt var sitt håll. Valet av primrar är väldigt avgörande för om en PCR ska lyckas. Förhållandet mellan G/C och A/T nuklotider ska vara ungefär 50% och allt för långa sekvenser av en och samma nukleotid kan orsaka problem. De två primrarna får inte heller binda till varandra vilken orsakar primer dimer och ska ha samma temperatur då de binder till enkelsträngat DNA.