Princip

Från Wikipedia

Princip, ett påstående som visat sig allmängiltigt, eller som någon eftersträvar att följa.

Principer finns inom flera olika vetenskaper.

Ordet används dels om grundfenomen, som verkligen tycks grundläggande så som ordet utsäger, exempelvis Paulis uteslutningsprincip, dels om samband som kan ges en kortfattad och därmed enkel formulering, exempelvis Arkimedes princip, men utan att därför vara grundläggande till sin förklaringsmässiga natur. Den senare typen av samband är ibland empiriskt funna och kan ibland vara mindre exakta än lagar, men både lag och 'princip' betyder i grunden (i princip!) samma sak.

Några principer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]