Försiktighetsprincipen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Försiktighetsprincipen innebär att handla på ett sådant sätt att risker minskas. Ordet används inom flera olika områden.

Teknik och miljö[redigera | redigera wikitext]

I tekniska sammanhang innebär principen att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt. Den innebär även att en verksamhetsutövare ska välja det säkra alternativet före det osäkra vid en åtgärd, om åtgärden kan innebära skada för människors hälsa eller miljö. Kunskapsbrist ska inte kunna användas som ett skäl för att inte använda sig av kostnadseffektiva skyddsåtgärder. Här ingår även en viss skälighetsbedömning.

Så här definieras försiktighetsprincipen i Miljöbalken (2 Kap 3 §):

"Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön".

Ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Försiktighetsprincipen är inom ekonomin en redovisningsprincip som innebär att alla värderingar i räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Tillgångars och skulders värden är beroende av framtida händelser. Vid osäkerhet ska man i allmänhet välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder.[1]

Folkrätt[redigera | redigera wikitext]

Inom folkrätten innebär principen att de stridande ska vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa skadorna på civila personer och civil egendom. Val av vapen och angreppsmetod, liksom även valet av vilket militärt mål som ska bekämpas är exempel på val som påverkas av principen.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Företagsekonomi- Från begrepp till beslut" (Holmström, 2007)
  2. ^ ”Grundläggande principer och regler”. Röda Korset. http://www.redcross.se/om-oss/krigets-lagar/den-humanitara-rattens-grunder/grundlaggande-principer-och-regler/. Läst 7 augusti 2015. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]