Principalansvar

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Principalansvar kallas i Sverige det ansvar som arbetsgivare, eller person i motsvarande position, har för arbetstagare, eller motsvarande.

3 kap. 1 § skadeståndslagen stadgar:

  • Den som har arbetstagare i sin tjänst skall ersätta
  • 1. personskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,
  • 2. ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, och
  • 3. skada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.