Produktutveckling

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Produktutveckling

Inledning[redigera | redigera wikitext]

   Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt.[1] Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Ett företag kan anskaffa sig nya produkter på två sätt. Det ena är genom förvärv, vilket innebär att man köper ett helt företag, ett patent eller en licens som tillåter företag att producera ett annat företags produkter. Det andra är genom att företaget själva skapar nya produkter. Med ”nya produkter” menar man originalprodukter, förbättringar av produkter, produktmodifieringar och nya märken som företaget utvecklar. När ett företag ska ta fram nya produkter går de igenom ett flertal faser. Dessa är idégenerering, idéhantering, konceptutveckling och test, utveckla en marknadsföringsstrategi, affärsanalys, produktutveckling, testmarknadsföring och slutligen kommersialisering. Nya produkter är viktiga för både konsumenter och marknaderna som säljer produkterna. För konsumenterna skapar det nya lösningar och variation. Marknaden däremot behöver nya produkter för att kunna växa, vilket innebär att företaget ständigt behöver förnya sig. Inovation kan dock vara kostsamt och riskfyllt, bland annat eftersom nya produkter möter tuffa odds.[2]      

Idégenerering[redigera | redigera wikitext]

Arbetet går igenom ett flertal faser[3]. Idégenerering är det första av flera steg i processen produktutveckling. Här ska man komma fram till hur man ska nå ett mål eller lösa ett problem. Det finns olika vägar att gå men den vanligaste är brainstorming, det kan användas med två olika metoder beroende på hur stämningen är i gruppen. Det första sättet är att samlas i en grupp, väljer ut en sekreterare och sedan börjar alla brainstorma fram idéer, sekreteraren skriver ner alla idéer och på så vis kan gruppen inspireras och även bygga ihop flera olika idéer. Det här är en metod som ofta används om gruppen har en bra och trygg stämning. Det andra är att samlas i grupp och skriver ner idéer på lappar som samlas in och läses upp/sprids ut över ett bord. Använder man det här sättet är det viktigt att gruppen samlar idéer mer än en gång, anledningen till det här är för att man oftast inspireras av någon annans idé och på så vis utveckla den eller komma på något eget. Den här metoden används oftast om gruppen är otrygg. Väljer man att använda brainstorming så är det viktigt att personen som leder mötet är väl förberedd. Annars är risken att gruppen får slut på idéer. Bra förberedelser kan till exempel vara att ledaren på förhand har kommit fram till olika frågeställningar eller egna lösningsförslag för att inspirera gruppen. Att utveckla idéer inom företaget på dessa sätt kallas för intern idésökning. Men bra idéer kan även komma utifrån. Därför kan företag använda sig av t.ex leverantörer och distributörer för att få fram bra idéer men även av kunder. Detta kallas extern idésökning.[4]

Idéhantering[redigera | redigera wikitext]

Under idéhanteringsfasen, som är nästa steg, gäller det för företaget att försöka få en idéöversikt. Detta genom att man sållar bort större delar av idéerna för att endast de mest potentiella ska finnas kvar för framtida undersökningar.[5] Denna fas går man igenom för att spara tid, och framför allt pengar, för företaget.[6] Idéhanteringen ska ske så fort som möjligt, innan företaget börjar spendera för mycket pengar på idén. Ju längre in i sållandeprocessen de kommer, desto dyrare blir det. Ett vanligt system för att sålla bort de sämre idéerna är R-W-W (real, win, worth doing). Företaget ska kunna svara ja på samtliga av följande frågor för att den givna produkten ska vara värd att undersöka. Finns det något behov av produkten? Kan företaget göra en vinst om produkten lanseras? Är det värt det?

Konceptutveckling och test[redigera | redigera wikitext]

Därefter kommer konceptutveckling och test. Bra idéer görs om till produktkoncept som sedan läggs upp detaljerat för kunderna. Det är viktigt att skilja på Produktidé, produktkoncept och produktbild. Produktidé är en idé om en produkt som ett företag ser som möjlig att kunna erbjuda marknaden. Produktkoncept är en mer ingående version av produktidén. Produktbild är vad konsumenter tycker och tänker om produkten eller idén om produkten. Produktbilden får man fram genom att fråga konsumenter om produkten via till exempel enkäter.    

Marknadsföringsstrategi och affärsanalys[redigera | redigera wikitext]

Efter att ha fått fram ett produktkoncept är nästa steg att utveckla en marknadsföringsstrategi. Här planerar man bland annat vad produkten ska ha för pris, hur marknadsföringsbudgeten ska se ut, hur länge produkten ska finnas på marknaden, försäljning och mål. Sedan är det viktigt för företaget att räkna på produktens vinster, kostnader och försäljning, detta gör man i en så kallad affärsanalys och genomförs enklast genom att granska hur liknande, redan befintliga, produkter har sålts.    

Produktutveckling[redigera | redigera wikitext]

Först efter dessa genomgångna faser sätter själva konstruktion eller utvecklingen igång [7]. För många produktkoncept existerar produkten endast i till exempel ett ord, en ritning eller kanske som en rå-modell. Nästa steg är produktutvecklingen. Här utvecklas produktkonceptet till en ett fysiskt subjekt. Produktutvecklingssteget kräver dock en hel del investeringar. Det kommer att visa om en produktidé kommer att bli genomförbar. Avdelningen för forskning och utveckling kommer att utveckla och testa en eller flera fysiska versioner av produktkonceptet. Man vill designa en prototyp som kommer att övertyga och exaltera konsumenterna, en prototyp som kan tillverkas snabbt och inom budgetens ramar. Att utveckla en lyckad prototyp kan ta allt från dagar till år beroende på produkten och vilka metoder man använder vid tillverkningen av prototypen. Produkter genomgår ofta ett gäng strikta tester i syfte att försäkra att de presterar på ett säkert och effektivt sätt samt att konsumenter ska finna värde i den. Dessa tester kan antingen genomföras av företaget som producerat produkten, eller av andra företag som specialiserar sig i dess typer av tester. Marknadsförare brukar ofta även inkludera konsumenter i produkttesterna. Nya produkter måste ha nödvändiga funktionella egenskaper samt förmedla de avsedda psykologiska egenskaperna.

Testmarknadsföring och kommersialisering[redigera | redigera wikitext]

När prototypen är färdig är nästa steg testmarknadsföring. I detta steg ska produkten och det föreslagna marknadsprogrammet testas i ett realistiskt marknads sammanhang. Efter att ha testat produkten är det dags för företaget att lägga ut produkten på marknaden. Här måste företaget kunna svara på var, när och hur de ska marknadsföra produkten. Detta kallas kommersialisering som också är sista steget i produktutvecklingen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Johannesson, Hans; Jan-Gunnar Persson, Dennis Pettersson. Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design. 
  1. ^ ”Definition & Betydelse Produktutveckling”. www.betydelse-definition.com. http://www.betydelse-definition.com/Produktutveckling. Läst 27 oktober 2016. 
  2. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of marketing. sid. 275 
  3. ^ ”.http://www.creocon.se/Idegenerering.htm”. http://www.creocon.se/Idegenerering.htm. Läst 4 oktober 2016. 
  4. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of marketing. sid. 276 
  5. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of marketing. sid. 278 
  6. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of Marketing. sid. 279 
  7. ^ Kotler, Philip (2013). Prinicples of marketing. sid. 281