Produktutveckling

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Produktutveckling av cykeln längs dess tekniska utvecklingshistoria.

Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Arbetet går igenom ett flertal faser. Ofta initieras det med en idéhanteringsprocess. Detta genomförs ibland med s.k. "brainstorming" eller produktportföljsanalys. Därefter går man ofta igenom en förstudiefas och en konceptualiseringsfas. Först efter dessa genomgågna faser sätter själva konstruktion eller utvecklingen igång. Många gånger handlar produktutveckling om att hitta en balans mellan teknik (forskning och innovation), ekonomi (marknadsanalys), produktion och miljöpåverkan (från framtagning till avveckling av produkt). Idag arbetar många bolag med att integrera strategi och design tidigt i produktutvecklingsarbetet.

Produktutveckling är vidare ett mycket brett begrepp som täcker in många olika typer av produkter och användningsområden. Med produkt kan man avse fysiska produkter (artefakter) som kan köpas och hanteras fysiskt, men man kan också avse olika typer av tjänster som utbyts mellan en kund (köpare) och leverantör (producent). Med plattforms-baserade produkter avser man produkter som i sin utvecklings- och produktions-process inte behöver skapas från "noll" utan kan utnyttja existerande "plattformar" för sin utveckling och/eller produktion. En intressant och kompletterande frågeställning blir då vad som är adekvata "plattformar" och hur man dels utvecklar dessa plattformar, dels utnyttjar plattformen(arna) till att utveckla/skapa produkter. Givetvis är förutsättningen att antagande om att det är effektivare att skapa en produkt baserat på en existerande plattform än att utveckla/skapa produkten från "noll".

Produkter marknadsförs och säljs ofta under ett eller flera varumärken. Förutom att en produkt skall motsvara kundernas förväntningar på funktionalitet och egenskaper så kan även det namn (varumärke) som produkten marknadsförs och säljs under spela en avgörande roll.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Johannesson, Hans; Jan-Gunnar Persson, Dennis Pettersson. Produktutveckling - effektiva metoder för konstruktion och design.