Pris

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Se även: Utmärkelse

Pris är värdesumman av en produkt eller tjänst som konsumenten betalar vid köptillfället.[1] Det är den summan som kunder ger för att få fördelar av produkten genom att använda den.

För att kunna sätta rätt pris på sina produkter använder sig företag av olika prissättningsstrategier: Värdebaserad prissättning, kostnadsbaserad prissättning eller konkurrensbaserad prissättning. Dessa strategier är olika i utförandet men har alla grundtanken att priset inte ligger under produktionskostnaden. Företag bör inte heller använda sig av ett orimligt pris då kunder kommer välja att köpa av andra konkurrenter. [2] Pris kan blandas ihop med begrepp som värde, kostnad och baspris. Skillnaden mellan pris och värde är den, att värdet på varan är det faktiska värdet medan pris handlar om vad andra är beredda att betala och deras uppfattning av varans värde.[3] Kostnad och pris har olika betydelser. Pris är det köparen betalar för att få en produkt eller en tjänst av säljaren. Kostnad eller produktionskostnad är vad produkten eller tjänsten kostar för säljaren. Det vill säga kostnader säljaren har haft för att producera sin produkt eller tjänst. Baspris är priset kunden betalar för en vara eller tjänst, exkluderat externa kostnader, såsom skatt, produktion och transport som betalas av säljaren.[4]

Pris som marknadsföringsmedel[redigera | redigera wikitext]

Historisk sett har pris haft betydande påverkan av köparens val. Pris är också en av den mest flexibla delen av marknadsföringsmixen. Till skillnad från produktfunktioner och hur företaget ska marknadsföra sig, kan priset förändras fort. Pris har en direkt påverkan på ett företags resultat, förändringen av priset kan generera en ökning eller minskning gällande lönsamheten. I en del av ett företags totala värde spelar priset en viktig roll i att skapa kundvärde och bygga kundrelationer. Istället för att se prissättning som något svårt och jobbigt ska kunniga marknadsförare omfamna det. [5]

Försäljningspris[redigera | redigera wikitext]

Försäljningspris bestäms genom vad som efterfrågas och konkurrensen från andra produkter och företag. En produkt kan bli introducerad inom en specifik prisklass men kan därefter ändras beroende på hur behov och efterfrågan ser ut för produkten. Butiker och företag kan ha som grundidé att vara ett lågprisalternativ på marknaden med produkter som har lågt pris (Lidl, Willys, Dollar Store, Ikea) Det handlar bland annat om hur utbud och efterfrågan på produkten ser ut, kvalitet på produkten, kvantitet och hur lång tid företaget har lagt ner på att ta fram produkten för att produkten ska hamna inom rätt prisklass.[6] – Se:PrisanpassningsstrategierMarknadsprissättning.

Prissättningsstrategier[redigera | redigera wikitext]

Strategin för prissättningen av en produkt ändras under den tid produkten finns på marknaden. Prissättningsstrategier delas in i olika grupper; konkurrentbaserad, värdebaserad och kostnadsbaserad prissättning. Vid introduktion av nya produkter kan företag använda sig av skumningsprissättning och penetrationsprissättning.[7][8]

Konkurrentbaserad prissättning[redigera | redigera wikitext]

Konkurrentbaserad prissättning innebär att företaget utgår från observerade eller förväntade prisnivåer hos konkurrenter, när de väljer sin prissättningsstrategi.

Värdebaserad prissättning[redigera | redigera wikitext]

Värdebaserad prissättning innebär att företaget baserar priset på vilket värde kunden upplever att varan eller tjänsten har.

Kostnadsbaserad prissättning[redigera | redigera wikitext]

Kostnadsbaserad prissättning innebär att företaget räknar in alla kostnader för framtagandet av produkten vid prissättningen. Företaget delar sedan upp kostnaderna på varje enhet av produkten, varefter man lägger på en täckningsgrad för att få fram kundpriset. Täckningsgraden är oftast en förutbestämd procentsats, satt av företaget för att uppnå vinstmarginal.

Skumningsprissättning[redigera | redigera wikitext]

Skumningsprissättning innebär att företaget tar ut ett högt pris vid introduktionen av en ny produkt på marknaden för att skumma igenom olika kundgrupper. Genom detta maximeras omsättningen, lager för lager, från de kundgrupper som är villiga att betala det höga priset.

Penetrationsprissättning[redigera | redigera wikitext]

Penetrationsprissättning innebär att företaget sätter ett lågt pris vid introduktionen av en ny produkt på marknaden, för att på så sätt attrahera en stor kundbas och ta en stor del av marknaden.[9]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of Marketing 
  2. ^ Terrence Shaw. ”Prissättning och prissättningsstrategier”. http://www.marknadsförd.se/teorier-och-modeller/prissattning-och-prissattningsstrategier/. Läst 14 november 2016. 
  3. ^ ”Wordpress.com”. https://pamflett.wordpress.com/2010/05/27/varde-och-pris-ar-inte-samma-sak/. Läst 24 oktober 2016. 
  4. ^ ”Business dictionary”. http://www.businessdictionary.com/. Läst 24 oktober 2016. 
  5. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of Marketing 
  6. ^ ”Tips på hur du prissätter din produkt eller tjänst”. http://www.foretagande.se/hur-du-prissatter-din-produkt-eller-tjanst/. Läst 14 november 2016. 
  7. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of Marketing 
  8. ^ ”Marketingteacher.com”. http://www.marketingteacher.com/pricing-strategies/. Läst 24 oktober 2016. 
  9. ^ Kotler, Philip (2013). Principles of Marketing 


Externa länkar[redigera | redigera wikitext]