Profas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Profasen är den inledande fasen i en cells delningsprocess (celldelningen) både i meiosen och mitosen. Under denna fas, dock endast i första meiosen, lägger sig de homologa kromosomerna tätt intill varandra och ett moment som kallas överkorsning uppkommer. Detta moment innebär att delar av moderns och faderns kromosomer blandas. Detta ökar den biologiska mångfalden inom en population.