Prognos

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Prognos betecknar ett förutspått framtida händelseförlopp. Ordet härleds från grekiskans pro = förut och gnosis = kunskap.

Termen kan användas i bland annat följande sammanhang: