Hoppa till innehållet

Prov (diagnostiskt test)

Från Wikipedia
Studenter som examineras genom prov.
Studenter som examineras genom prov.

Prov är ett generellt namn för tester för att mäta inlärd kunskap eller färdigheter som en del av en examination, betygsättning eller lämplighetsvärdering.

Diagnostiska prov[redigera | redigera wikitext]

Ett diagnostiskt prov syftar till att utvärdera elevers eller studenters kunskaper i ett skolämne vid en viss tidpunkt. Diagnostiska prov påverkar oftast inte provtagarens betyg i kursen eller ämnet som det berör, men kan utgöra grundval för olika anpassningar av undervisningen eller för nivågruppering.[1]

Provtypen är vanlig på tekniska högskolor i samband med inskrivning.[2]

Nationella prov i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Nationella prov i Sverige.

I det svenska skolväsendet finns det nationella prov (tidigare kallade centrala prov [3] och standardprov [4]) i bland annat svenska, engelska och matematik, som kan utföras i årskurs tre, sex och nio samt på gymnasienivå och inom ramen för komvux. De nationella proven ger dels underlag för hur kunskapskraven uppfylls inom skolväsendet, dels underlag för lärares bedömning av elevers kunskaper.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Engholm, Johan (2006). Nivågruppering i matematik – ur ett elevperspektiv. Fakulteten för teknik och naturvetenskap. Avdelningen för matematik 
  2. ^ Christer Gummeson (6 december 2016). ”Trenden har vänt – mattekunskaper ökar”. KTH. https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/trenden-har-vant-mattekunskaper-okar-1.692717. Läst 16 december 2019. 
  3. ^ ”centrala prov”. Nationalencyklopedin. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/centrala-prov. Läst 12 december 2019. 
  4. ^ Ljung, Bengt-Olov (2000). Standardproven - 53 år i skolans tjänst. Rapport från PRIM-gruppen, 1101-1475 ; 17. Stockholm: Lärarhögskolan. Libris 3090779