Hoppa till innehållet

Punkt

Från Wikipedia

Punkt kan syfta på:

 • Punkt (tecken) – ett skiljetecken .
 • Listpunkt – en symbol eller ett tecken som kan placeras före varje unikt element i en lista eller en förteckning
  • Punktlista – ett sätt att förtydliga skriven text
 • Halvhög punkt – ett skiljetecken · en punkt (.) placerad på ungefär samma höjd som ett plus- eller minustecken
 • Typografisk punkt – en måttenhet i typografi
 • Punkt (geometri) – inom geometri ett objekt utan någon utsträckning
  • Punkt – i överförd bemärkelse kan punkt därför också avse en position, se Geografiska koordinatsystem
  • Punkt – i överförd bemärkelse kan punkt därför också avse en plats
 • Punkt (musik) – ett sätt att i notskrift ange att tidsvärde
 • Punktskrift – används av synskadade eller blinda personer i större delen av världen
 • Baspunkt – en finansiell term som betecknar en ränteförändring mätt i tiotusendelar
 • Kontrapunkt – en teknik för polyfon musikalisk komposition