Hoppa till innehållet

Quarter Video Graphics Array

Från Wikipedia

QVGA, förkortning för Quarter Video Graphics Array (också kallad Quarter VGA) är en vanlig benämning för en datorskärm som har en dimension om 320 × 240. QVGA finns oftast på mobiltelefoner, PDA:er och vissa handhållna spelkonsoler. Skärmen är ofta i "stående" format (medan de flesta större datorskärmar är "liggande") och benämns då 240 × 320 eftersom skärmen således är högre än den är bred.

Namnet kommer sig av att en skärm av detta slag är 1/4 av den maximala storlek, 640 × 480, som IBM:s ursprungliga VGA-teknik hade, en teknik som blev en de facto-standard i slutet av 1980-talet. QVGA är varken kompatibla med, eller direkt utvecklade från, VGA-standarden; termen hänvisar bara till skärmens upplösning, vilket medför att förkortningen QVGA eller termen Quarter VGA brukar anses lämpligast att använda.