Räddningsvärn

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Brandstationen på Möja i Stockholms skärgård bemannad av Möja räddningsvärn.

Räddningsvärn är en brandkår där personalen normalt är frivilliga men kan även tas ut med tjänsteplikt [1], personalen är normalt inte anställda och har inget krav att kunna inställa sig på brandstationen vid larm.Personalen kan frivilligt ha beredskap men får då inte heller ersättning för beredskapen utan endast vid larm. Den frivilliga beredskapen kan skilja sig från kommun till kommun och kan omfatta en veckas beredskap och två veckors ledighet. Personalen inom räddningsvärnen är brandmän, vilka är underställda den ordinarie kommunala räddningstjänsten.

Ett räddningsvärn kan larmas ut antingen via SMS eller personsökare, beroende på valt system inom aktuell räddningsorganisation. Utlarmning sker via SOS alarm eller annan motsvarande enhet, beroende på hur räddningsvärnet är avsett att arbeta och med vilka uppgifter.

Räddningsvärnens arbetsuppgifter kan skilja sig, beroende på hur den kommunala räddningstjänsten väljer att nyttja värnet, och kan innefatta allt från enklare bevakning av majbål och eftersläckning av brandplatser, till direkt utryckning och samarbete med huvudstyrka i samband med trafikolyckor, bränder och liknande. Ett räddningsvärns arbetsuppgifter kan även innefatta första hjälpen och förebyggande arbete.

Tidigare saknade brandmän tillhörande räddningsvärn särskild utbildning, men på senare tid har en certifiering uppkommit genom ett samarbete mellan MSB, FSFB och SÖRF. Utbildningen sker främst på distans, med praktiska övningar inom den ordinarie räddningstjänstens organisation. Utbildningen har tagits fram för att öka de frivilliga brandmännens kunskap och förmåga att agera i samband med olika händelser, samt därmed bli en effektivare resurs för den kommunala räddningstjänsten.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Tjugofyra7: http://www.tjugofyra7.se/msb/Avdelningar/Utbildning/Frivilliga-brandman-certifieras/[död länk]

BrandSäkert: http://www.brandsakert.se/2011/0304/frivilliga-brandm%C3%A4n-certifieras

MSB: https://web.archive.org/web/20160304193949/https://www.msb.se/Templates/Pages/NewsPage.aspx?id=7644&epslanguage=sv

MSB: https://web.archive.org/web/20131006170432/https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Frivilliga-inom-krisberedskapen/Frivillig-brandkaren/

MSB: https://web.archive.org/web/20131006184627/https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Frivilliga-inom-krisberedskapen/Frivillig-brandkaren/Det-frivilliga-brandvarnet-var-forst-pa-plats/

Tjugofyra7: http://www.tjugofyra7.se/msb/Avdelningar/Utbildning/Frivilliga-brandman-utbildas-for-insats/[död länk]

Djurö Räddningsvärn: http://www.djurobrand.se/

Tystberga Räddningsvärn: http://www.tystbergaraddningsvarn.se/

Kvidinge Frivilliga Räddningskår: http://www.kvidingeraddning.se/

Bjärsgårds Frivilliga Räddningsvärn: https://sites.google.com/site/bjaersjolagardsfrv/

Vittsjö Räddningsvärn: https://web.archive.org/web/20120526053029/http://www.raddningsvarnet.n.nu/

Räddningsvärn inom Nerikes Brandkår: https://web.archive.org/web/20131216044217/http://www.nerikesbrandkar.se/omoss/varastationer/raddningsvarn.4.a085b3b124458ece4a8000119207.html

Helsingborgs Dagblad: https://web.archive.org/web/20131216035745/http://hd.se/astorp/2009/04/21/frivilliga-brinner-foer-raeddning/

Noter[redigera | redigera wikitext]