Rättschef

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Rättschefen är en opolitiskt tillsatt chefstjänsteman i Regeringskansliet som bl.a. ansvarar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och att de är lagenliga, följdriktiga och enhetliga. På vissa departementen är rättschefen och expeditionschefen samma person. Rättschefen på UD har ett särskilt ansvar för att följa folkrättsliga ärenden av vikt och företräder Sverige i mål inför internationella domstolar där Sverige är part, till exempel EU-domstolen, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och de kommittéer för mänskliga rättigheter inom FN som tillåter individuella klagomål. Rättschefer inom regeringskansliet är till exempel Christina Weihestatsrådsberedningen sedan 2004, Carl-Henrik EhrenkronaUD sedan 2002 och Erik Nymanssonfinansdepartementet (även expeditionschef). På justitiedepartementet finns tre rättschefer.