Rättschef

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rättschefen är en opolitiskt tillsatt chefstjänsteman i Regeringskansliet som bland annat ansvarar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och att de är lagenliga, följdriktiga och enhetliga. På vissa av departementen är rättschefen och expeditionschefen samma person. Rättschefen på UD har ett särskilt ansvar för att följa folkrättsliga ärenden av vikt och företräder Sverige i mål inför internationella domstolar där Sverige är part, till exempel EU-domstolen, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och de kommittéer för mänskliga rättigheter inom FN som tillåter individuella klagomål.

Rättschef inom regeringskansliet är Per Hallstatsrådsberedningen sedan 2015. Rättschef på Utrikesdepartementet är Carl-Henrik Ehrenkrona sedan 2002 och på Finansdepartementet, Erik Nymansson, vilken även är expeditionschef. På justitiedepartementet finns tre rättschefer.