Rörelse

Från Wikipedia

Rörelse kan syfta på:

  • Rörelse (fysik) – en kropps lägesändring
  • Rörelse (fysiologi) – de muskulära samt neurologiska processer och mekanismer som är involverade vid rörelser av rörelseapparaten av olika slag
  • Djurs rörelse – den beteckning som anger hur djur förflyttar sig
  • Växtrörelser – i bemärkelsen växternas förmåga att utföra rörelser
  • Anatomiska termer för rörelse – beskriver hur musklernas kontraktion ändrar kroppsdelarnas position relativt den anatomiska grundställningen,
  • Folkrörelse – "folk i rörelse" mot vad som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen
  • Rörelseresultat – ett begrepp inom bokföring och finansiell analys
  • Rörelse – en benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet, se Firma