Hoppa till innehållet

Realpresens

Från Wikipedia

Realpresens, term inom i synnerhet luthersk teologitradition för Kristi kropps och blods ”sanna” eller ”verkliga” närvaro i nattvardens bröd och vin. Realpresensen anses inträda vid instiftelseordens läsande. Den innebär att brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod även om de behåller sina yttre egenskaper.

Den lutherska nattvardsläran, icke att förväxla med konsubstantiationsläran, säger även att Jesu närvaro är "i med och under" brödets och vinets gestalt. Parallellen är inkarnationsläran som säger att Jesus Kristus helt och fullt är "sann" eller "verklig" Gud, men samtidigt "sann människa".

Teologin om att förvandlingen äger rum är gemensam för luthersk och katolsk teologi och uppfattas inte som en aktuell kontroversfråga. Den reformerta traditionen avvisar läran om realpresens. Zwinglianer uppfattar Kristi närvaro som "symbolisk".

Enligt Jean Calvin blir Kristi kropp och blod inte närvarande i brödet och vinet, men dessa element blir redskap genom vilka den troende kommunikanten simultant kan ta emot Kristi sanna kropp och blod i himlen, och kan således tala om en sorts realpresens. Denna syn har påverkat metodister och många evangelikala anglikaner.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Dop, nattvard, ämbete: den officiella texten från Faith and Order med kommissionens egna kommentarer. Uppsala: Nordiska ekumeniska rådet 1994.
  • Hardt, Tom G.A., Om altarets sakrament: en bok om den lutherska nattvardsläran. Uppsala: Pro Veritate 1973.
  • Kandler, Karl-Hermann, Christi Leib und Blut: Studien zur gegenwärtigen lutherischen Abendmahlslehre. Hannover: Lutherisches Verlagshaus 1982.
  • Nattvardens teologi. Stockholm: Verbum 1996.
  • Peters, Albrecht, Realpräsenz: Luthers Zeugnis von Christi Gegenwart im Abendmahl. 2. Aufl. Berlin 1960.