Rebel

Från Wikipedia

Rebel är ett efternamn, som burits av bland andra: