Efternamn

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Efternamn är i flertalet kulturer idag familjenamn eller släktnamn, det vill säga den del av en persons namn som anger till vilken familj eller släkt hon eller han hör. Förr var andra tillnamn – baserade på faderns förnamn (patronymikon), undantagsvis moderns (metronymikon), personliga egenskaper, ursprung, hemgård, hemort, yrke eller liknande – vanliga som efternamn.

I många delar av världen, inklusive Sverige, kom inte familjenamn i allmänt bruk förrän under 1600- till 1900-talen och det finns än idag kulturer som inte använder dem.

I många asiatiska kulturer nämns och skrivs familjenamnet först, när man refererar till en individ (se t.ex. japanska namn), medan man i de flesta kulturer i västvärlden uttalar familjenamnet sist, vilket givit upphov till termen efternamn.

Register, kataloger och arkiv sorteras i bokstavsordning i första hand baserat på efternamn, i andra hand förnamn. Därför skrivs personnamn ofta på formen Efternamn, Förnamn i register. På Island, där patronymikon är norm, sorteras istället på förnamnet.

Svenska efternamn[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Svenska efternamn

De svenska patronymikonen, i form av son- och dotternamn, har försvunnit eller förvandlats till släktnamn.

Bland allmogen uppstod behov av ett särskiljande ofta först när någon lämnade bondbyn och sitt gamla sonnamn för att flytta till en stad och ett nytt yrke. Ifall någon annan i släkten redan påbörjat denna klassresa, låg det nära till hands, att haka på och använda samma efternamn.

I samband med den stora utvandringen under 1800-talet från Sverige till USA, var det många personer med sonnamn, som under själva resan bytte namn för att vid framkomsten uppge det nya namnet för de amerikanska myndigheterna. Dessa nya namnbärare saknade ofta släktsamband med andra svenskar med det namnet.

Om en person har två familjenamn, särskrivna med blanksteg, räknas det första som mellannamn (del av förnamnet) och det andra som efternamn i register. En make som har förvärvat den andra makens efternamn får bära ett tidigare efternamn som mellannamn. Före 1963 års namnlag kunde två efternamn, oftast för gifta kvinnor, skrivas ihop till ett med bindestreck. Enligt dagens namnlag skrivs inte familjenamnen ihop.

Samiska efternamn[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: samiska efternamn

I de äldsta kyrkböckerna i sydsamiskt område från 1600-talet står samerna ofta bara omnämnda med ett förnamn följt av epitetet finn (same). Så småningom blir förnamn följt av patronymikon det vanligaste. På 1700-talet är namnen ibland kompletterade med ytterligare tillnamn, till exempel Kant (1737), Jælker (1741) och Råik (1753).

De samiska släktnamnen har sitt upphov i olika sorters tillnamn som givits en viss person och som sedan överförts till de efterkommande. Ursprungligen lades dessa namn till efter förnamn och patronymikon.

Eftersom samerna finns i flera nationalstater (Sverige, Finland, Norge och Ryssland) och de har i de nordligaste delarna i perioder betalt skatt till flera länder så har både stavning och namn påverkats av nationalstaternas språk (och språkkunnighet) i administrationen. Namn som idag uppfattas som genuina samiska släktnamn behöver nödvändigtvis inte alls vara av samiskspråkligt ursprung utan kan ha påverkats av eller rent av vara ord från de omkringliggande språken.

Parallellt med officiella namn som finns i till exempel folkbokföringen används s.k. parentonymiska namn då det talas samiska. Det innebär att en person presenterar sig genom att ange en av föräldrarnas förnamn och sitt eget förnamn. Detta för att ge den som lyssnar en möjlighet att identifiera vilken släkt personen kommer ifrån. Detta innebär att samisktalande samer, oaktat om efternamnet är ett samiskt släktnamn eller inte, kan parallellt använda samiska parentonymiska namn.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]