Religion i Sydsudan

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
P religion world.svg

Religion i Sydsudan verkar som en förenande faktor i ett land som har härdats under decennier av inbördeskrig. Religion har använts för att överbrygga de etniska skillnaderna i landet, vilka är en av de främsta orsakerna till krig. De religiösa ledarna gick i spetsen för att förhandla om fredsavtal i landet. Religiösa grupper som katolikerna har engagerat sig i missionärsarbetet som inkluderade skoluppbyggnad och tillhandahållande av medicinska tjänster, särskilt till flyktingar och samhällen i de krigsdrabbade områden i Sydsudan och huvudstaden Juba. Sydsudan respekterar och upprätthåller religionsfriheten. Det finns ingen statsreligion i landet. [1]

Kristna, främst romersk-katolska, anglikanska och presbyterianska, står för cirka tre femtedelar av Sydsudans befolkning. Kristendomen är ett resultat av europeiska missionärinsatser som inleddes under andra hälften av 1800-talet. Resten av befolkningen är en blandning av muslimer och de som följer traditionella animistiska religioner, de senare är fler än de förra. Trots att animisterna delar några gemensamma delar av religiös tro, har varje etnisk grupp sin egen inhemska religion. Nästan alla Sydsudans traditionella afrikanska religioner delar uppfattningen om en hög ande eller gudomlighet, vanligtvis en skapande gud. Det finns två uppfattningar om universum: det jordiska och det himmelska, eller det synliga och det osynliga. Den himmelska världen ses som befolkad av andliga varelser vars funktion är att tjäna som mellanhänder eller budbärare åt gud. Hos de nilotiska folken identifieras dessa andar med sina förfäder.[2]

Kristendom[redigera | redigera wikitext]

Kristendomen är den dominerande religionen i landet, Cirka tre femtedelar av befolkningen är kristna. Det koptiska ortodoxa kyrkan var den första kyrkan som etablerades i Sydsudan år 350, med tre tusen medlemmar enligt en ungefärlig beräkning. Ungefär halva befolkningen hör till den katolska kyrkan, som startade sin verksamhet år 1913. Dryg sjundedel av befolkningen tillhör den sudanesiska episkopala kyrka. Den första evangeliska kyrkan etablerades år 1899. I Sydsudan finns också små grupper av baptister, mormoner, presbyterianer, Jehovas vittnen anglikaner och pingstvänner. Det förekommer också oberoende afrikanska kyrkor, varav de flesta har evangelisk karaktär. Ca tredjedel av befolkningen tror på traditionella inhemska afrikanska religioner. Medan dryg sex procent av befolkningen betraktar sig som muslimer. [3]

Romersk-katolsk kristendom[redigera | redigera wikitext]

I Sydsudan är cirka 6,2 miljoner, ungefär 37,2% av befolkningen, romersk-katolska kristna. Sydsudan har en kyrklig provins med en ärkebiskop och sex stift. Romersk-katolska kristna missionärer kom till Sudan 1842 som en del av det missionärarbete som utfördes i Östafrika vid tidpunkten. Missionsarbetet byggde bland annat skolor och sjukhus och förbättrade lokalbefolkningens livssituation. Missionsarbetet var framgångsrikt och de flesta i lokalbefolkningen - som dessförinnan praktiserat traditionell religion - övergav sin gamla religion och blev romersk-katolska kristna. När Sydsudan bröt sig loss från Sudan valde majoriteten av katolikerna, som mestadels koncentrerades i Juba och områdena omkring, att tillhöra Sydsudan.

Episkopala kyrkor och andra former av kristendom[redigera | redigera wikitext]

Anglikanerna gick in i Sudan 1899 genom kyrkans missionärsförening och omvände tiotusentals genom sitt missionärarbete och sin predikning. För närvarande är den anglikanska kyrkan representerad av den biskopiska kyrkan i Sudan som är den näst största kyrkan i både Sudan och Sydsudan efter den katolska kyrkan. Den Förenta Presbyterianskyrkan började sitt arbete i Sudan 1900. Presbyterianskyrkan framkom från södra delen av Sudan (nuvarande Sydsudan) som ett resultat av missionsarbetet som i stor utsträckning accepterades i söder men inte i norr. Under 20-talet kom flera andra missionärgrupper i Sudan, de flesta av deras verksamheter var begränsade till söder inklusive evangelikaler, den sudanesiska kristikyrkan och den afrikanska inlandskyrkan. Dessa kristna grupper står för 36,5% av Sydsudans befolkning.

Traditionell afrikansk tro och animism[redigera | redigera wikitext]

Före missionärernas ankomst till Sudan praktiserade de flesta av befolkningen traditionell tro och animism som innebar tro på skapare, andar, dödas kraft, användning av magi och traditionell medicin. Det fanns heliga platser för dyrkan som floder, och skog och offer erbjöds. Idag utövar endast 19% av befolkningen traditionella religioner med majoriteten i Sydsudans byar. Men deras myter och övertygelser försvinner snabbt med den moderna generationen som föredrar andra former av religion som kristendom el. islam.

Andra former av religion i Sydsudan[redigera | redigera wikitext]

Förutom kristendomen och de afrikanska traditionella övertygelserna inkluderar andra minoritetsreligioner i Sydsudan islam. Islam skylles emellertid för segregationen och hatningen som fanns före Sydsudan självständighet från Sudan. 0,4% av sydsudaneserna är antingen ateist eller irreligiösa och tror inte på någon av de ovannämnda religionerna trots att en del av deras familjer tillhör minst en av tronerna.[1]

Religionsfriheten[redigera | redigera wikitext]

Religionsfriheten är garanterad enligt den sydsudanesiska konstitutionen, och har ökat sedan fredsuppgörelsen 2005. Enligt konstitutionen ska alla behandlas lika och alla har rätten att undervisa om och i religion, fira sina religiösa högtidsdagar samt utbilda sitt eget prästerskap. Däremot är användningen av religion eller religiös tro i splittrande syfte förbjudet.[3]

Religiösa övertygelser i Sysudan[redigera | redigera wikitext]

Källa: [4]

Rang Trossystem %
1 Romersk-katolsk kristendom 37,2%
2 episkopala kyrkor och andra former av kristendom 36,5%
3 Traditionell afrikansk tro och animism 19,7%
4 Islam 6,2%
Andra former av religion i Sydsudan 0,4%

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Religious Beliefs In South Sudan” (på en). WorldAtlas. http://www.worldatlas.com/articles/religious-beliefs-in-south-sudan.html. Läst 21 juni 2017. 
  2. ^ South Sudan | Facts, Map, People, & History” (på en). Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/place/South-Sudan. Läst 21 juni 2017. 
  3. ^ [a b] ”Sydsudan - Uppslagsverk - NE”. www.ne.se. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sydsudan. Läst 21 juni 2017. 
  4. ^ Worldatlas.com