Jehovas vittnen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Jehovas vittnen
Jehovas vittnens internationella huvudkontor Warwick (New York).
Förkortning JV
Grundad 1870-talet
Grundare Charles Taze Russell
Typ Kristet samfund
Säte Brooklyn, New York, USA
Officiella språk Engelska
Webbplats Officiell webbplats
Tidskrifter Vakttornet
Vakna!

Jehovas vittnen är en millenaristiskt och restorationistiskt kristet samfund med antitrinitaristiska dogmer som distinkt skiljer sig från generellt kristna trossatser.[1] Rörelsen har sitt ursprung i USA under 1870-talet. Deras huvudorgan är Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, med säte i Brooklyn i New York. Samfundet hade cirka 8,3 miljoner medlemmar i världen enligt egen statistik från september 2016. Man räknar endast så kallade aktiva förkunnare, personer som missionerar, inte inaktiva medlemmar och sympatisörer.[2]

Jehovas vittnen har fått kritik rörande bibelöversättningar, doktriner, hur de hanterar sexuella övergrepp på barn och utövar tvång mot sina medlemmar. Kritiken avfärdas av samfundets ledare.

Teologisk uppfattning[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Jehovas vittnens tro

Jehovas vittnen skiljer sig från många av kristenhetens etablerade teologiska uppfattningar och tolkningar av Bibeln, såsom treenighetsläran och det moderna själsbegreppet (att själen är odödlig). Rörelsens tolkningstradition är på många sätt annorlunda än andra kyrkliga riktningar (vilka baserar sig på olika trosbekännelser från olika kyrkofäder beroende på inriktning, t.ex. den apostoliska eller Niceno – konstantinopolitanska som exempel) men också anser sig vara bibeltrogna. Jehovas Vittnen använder sin egen översättning Nya Världens översättning av den Heliga skrift. Medlemmarna anser sig inte vara en del av "Världen", dvs den rådande världsordningen. Domedagen är enligt Jehovas Vittnen nära och samfundet är välkänt för missionerande genom bland annat dörrknackning och tidningsutdelning. De är också vapenvägrare (grundat på bl.a. Jesaja 2:4), tar inte emot blodtransfusioner (grundat på Apostlagärningarna 15:29) och firar inte högtider som till exempel jul.

Samfundet betonar även vikten av att använda Guds namn (som på hebreiska har de 4 konsonanterna JHVH), vilket Jehovas vittnen på svenska vokaliserar som Jehova. Den konsonantkombination, tetragrammaton, som Jehovas vittnen vokaliserar på detta sätt, förekommer i Bibelns grundtext till Gamla Testamentet cirka 7 000 gånger, men dock ej i Nya Testamentet.

Jehovas Vittnens Kristusbild[redigera | redigera wikitext]

Jehovas Vittnen tillber inte Jesus som Gud men tror i likhet med andra kristna att ingen kommer till Fadern utom genom Jesus. (Johannes 14:6) Vittnena menar att Jesus kom från himlen till jorden och gav sitt fullkomliga människoliv som ett lösenoffer (Matteus 20:28); hans död och uppståndelse medför att de som tror på honom får evigt liv. (Johannes 3:16). Jesus styr som kung i Guds himmelska rike, och kommer snart att förgöra ondskan och införa fred på jorden (Uppenbarelseboken 11:15). Enligt Jehovas Vittnen var Jesus den förste Gud skapade, liksom Gud en osynlig andevarelse som levde i himlen innan Jehova Gud lät honom födas som människa på jorden (Johannes 8:23). Jesus är den ende som blev skapad direkt av Jehova Gud, och därför benämns han Guds ”enfödde” Son. (Johannes 1:14). Jesus tjänade som Guds språkrör, och därför kallas han också ”Ordet”.[3] Gud sände Jesus till jorden för att undervisa och som ett fullkomligt exempel, men framför allt för att han skulle ge sitt syndfria liv som ”en lösen” (Matteus 20:28) som befriar oss från åldrande, lidande och död, dvs arvet från Adam (Rom. 5:12; 6:23.). När Jesus hade avlidit (pryglad och uppspikad på en tortyrpåle) återgick han till att vara andevarelse (1 Petrus 3:18) i himlen tills Gud sänder honom tillbaka för att härska som kung över jorden (Hebreerbrevet 10:12, 13). Genom Jesus offer och genom att leva som han visade och befallde kan vi människor få evigt liv på en paradislik jord.[4]

Harmageddon[redigera | redigera wikitext]

I samfundets apokalyptiska tro är det centralt att den nuvarande världsordningen - det vill säga de stora politiska och religiösa systemen, inte jorden - kommer att förintas och de människor som valt att inte följa Jehova Guds principer med den. Gud, som ser vad som finns i vårt "hjärta", kommer dock att låta alla rätt sinnade människor (inte bara Jehovas vittnen) överleva, och både goda och onda döda människor får återuppstå i uppståndelsen för att de ska få kunna lära sig om honom och hans löfte om evigt liv, varefter de får möjlighet att leva ett evigt liv i ett jordiskt paradis om de beslutar själva att göra Jehovas vilja.[5] Jehovas vittnen förkastar tron på helvetet.

Jehovas Vittnen menar att Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, visar att domens dag börjar efter kriget vid Harmageddon, när Satans världsordning har utplånats. (Uppenbarelseboken 16:14, 16; 19:19–20:3). Domens dag varar i tusen år och domaren kommer att vara Jesus, inte Jehova Gud. Efter Harmageddon kommer Satan och hans demoner att hållas fängslade i en avgrund [det bör påpekas att man inte syftar på någon bokstavlig avgrund utan istället ett tillstånd av overksamhet hos Satan och demonerna; de kommer att vara lika maktlösa som om de kastats i avgrunden och blivit inlåsta] i tusen år och under dessa tusen år kommer Jesus och 144 000 medarvingar (vissa medlemmar av Jehovas Vittnen) att vara domare och härska ”som kungar och präster tillsammans med Kristus”. (Uppenbarelseboken 14:1–3; 20:1–4; Romarna 8:17). Både levande och döda ska dömas. (2 Timoteus 4:1) och ”De levande” är den ”stora skaran” som överlever Harmageddon. (Uppenbarelseboken 7:9–17). Domens dag medför således att mänskligheten förs tillbaka till det fullkomliga tillstånd som de första människorna (Adam och Eva) ursprungligen befann sig i och att jorden blir en perfekt, ren "trädgård" för de odödliga människorna. De människor som vägrar rätta sig efter Guds vilja kommer dock att förintas för evigt. De hamnar inte i något helvete utan försvinner som individer och att deras kroppar sönderdelas i atomer som återgår till det biologiska kretsloppet.

Enligt Jehovas Vittnen blev Jesus insatt som Guds kung i himlen år 1914. (Psalm 2:1–6; Daniel 7:13, 14).[6] Hans ”närvaro” som himmelsk kung skulle kännetecknas av dramatiska händelser i världen – krig, hungersnöd, jordbävningar, farsoter. (Matteus 24:3–8; Lukas 21:11) Jehovas Vittnen pekar på att vi upplevt två världskrig, framställt fasansfulla vapen och gjort farliga vetenskapliga landvinningar. Man tolkar diverse utvecklingar, däribland klimatförändringar, som att världen är på väg mot en stor katastrof. Men innan det sker tror man att Jesus kommer att fängsla Satan och utplåna hans världsordning. Det är, enligt rörelsen, processer som sker i detta nu. Domens dag kan inledas inom några dagar eller några år enligt Jehovas Vittnen.

Om högtider[redigera | redigera wikitext]

Jehovas vittnen tar inte del i några religiösa sedvänjor som inte har direkt stöd i Bibeln. De tar inte heller del i nationella helgfiranden. De tar också avstånd från sådana kristna högtider som de anser har blandats upp med obibliska sedvänjor. Man firar därför inte nationaldagar, födelsedagar, jul, pingst, midsommarafton eller nyår. Man firar inte heller högtider som inspirerats av, eller direkt tagits från, andra länder och kulturer. Exempelvis firar man inte Halloween i Sverige, då högtiden kommit dit från USA. Man firar inte heller Alla hjärtans dag som är en katolsk tradition med ursprung i England och Frankrike. De deltar inte heller i ekumeniska sammanhang.[7]

Minneshögtiden (tidigare kallad Åminnelsen) är den enda högtid som Jehovas vittnen firar. De hävdar att det är den enda sanna kristna högtiden och att den är mycket viktig att fira. Minneshögtiden firas för att hedra minnet av Jesu död. Datumet för högtiden infaller enligt den judiska kalendern den 14:e Nisan varje år. Minneshögtiden firas som en typ av gudstjänst som påminner om nattvarden. Ett fat med osyrat bröd och ett glas med vin skickas runt till de som samlats. Till skillnad från kyrkans nattvard gör Jehovas Vittnen endast detta en gång per år och endast de som tillhör den himmelska klassen, de 144 000, tar del av brödet och vinet, de övriga skickar brödet och vinet vidare utan att vare sig äta eller dricka av det. Detta för att visa sitt deltagande och följa Jesu bud, så alla välkomnas och uppmanas att vara med under åminnelsen.[8] Det var 20 085 142 närvarande vid åminnelsen 2016.[9]

Medicinska ställningstaganden[redigera | redigera wikitext]

Jehovas vittnen kan inte tänka sig att deltaga i krig, göra abort eller använda skadliga ämnen såsom tobak eller narkotika,[källa behövs] och grundar detta på Bibelns syn att livet är heligt. Blodet är för dem en symbol för livet och därför heligt. Det får inte när det har lämnat en kropp tillföras någon kropp igen, vare sig genom mun eller direkt in i blodkärl.[10] Det är orsaken till att Jehovas vittnen vägrar att ta emot blodtransfusioner. De hävdar att det i många fall finns medicinska fördelar med blodfri kirurgi.[11].

Organisationen har en särskild kommitté, Sjukhuskommittén, där det finns Jehovas vittnen vars uppgift är att utbilda läkare och sjukhuspersonal om alternativa behandlingsformer som exempelvis blodfri kirurgi.[12] För att försäkra sig om att deras beslut skall följas vid medvetslöshet, bär alla Jehovas vittnen ett så kallat Sjukvårdskort, som fritar läkare från ansvar när de respekterar patientens ståndpunkt, även om det medför att patienten avlider [11]

Organisation och utbredning[redigera | redigera wikitext]

Charles Taze Russell, grundaren av Jehovas vittnen.

Jehovas vittnen anser själva att de är den enda sanna kristna församlingen. De anser sig sträva efter att efterlikna och organisera sig så som de anser att de första kristna församlingarna var organiserade [källa behövs] De avvisar allt samarbete med vad de kallar "kristenheten" (det vill säga andra kyrkor).Rörelsen har således isolerat sig, men också isolerats och förföljts på olika sätt under historien, exempelvis i Nazityskland, men även av kyrkor. [källa behövs]

Organisationen gav år 2017 ut tidskrifterna Vakttornet på över 302 språk år med en medelupplaga på 61 651 000 och Vakna! på 117 språk samma år med en månatlig upplaga på 60 240 000. Vad lär Bibeln?, den nya bibelstudiehandboken (utgiven 2005), som används vid bibelstudier, har hittills tryckts i över 220 miljoner exemplar på 270 språk. Det finns i dag publikationer på över 890 språk.[13]

Det fanns år 2017 omkring 115 416 församlingar – fördelade i omkring 240 länder och territorier – som samlas i sina lokala rikets salar.[14] Varje församling håller fem möten vid två tillfällen varje vecka dit allmänheten inbjuds.

Jehovas vittnen kallar sina möteslokaler för Rikets sal.

Organisationen definierar sig som teokratisk och leds av den styrande kretsen med hänvisning till Apostlagärningarna 15:2. Under den styrande kretsen finns ett antal avdelningskontor med en kommitté, som har ansvar för sitt område. De delar upp området i kretsar, som i sin tur består av ett antal församlingar. I varje församling finns det äldste och biträdande tjänare som undervisar, tar ledningen i missioneringsarbetet och ser till att församlingen hålls ren från synd som den definieras i bibeln. Man uppskattar antalet församlingar världen över till omkring 118 000.

Man betraktar det som står i Bibeln som sant och använder sig av sin egen bibelöversättning, Nya världens bibelöversättning. Jehovas vittnen beskriver sina bibelstudier som forskning, men eftersom de individuella vittnena inte själva tolkar Bibeln i lärofrågor har de en homogen tro. Valet hur mycket var och en vill vara engagerad i samfundet lämnas till varje enskild medlem att avgöra. Men för att räknas som ett Jehovas vittne skall man ta del i att sprida kunskapen om bibeln.

Enligt organisationens tolkning säger Bibeln att man skall exkommunicera (utesluta) personer som ägnar sig åt okristet leverne, såsom alkoholmissbruk, otukt, spel eller brottslighet; detta grundas på vad som står i (Första Korinthierbrevet 5:9–13). Uteslutning är dock relativt ovanligt och sker först efter att en kommitté av äldste har tillsatts som försöker uppmuntra och hjälpa medlemmen att upphöra med den felaktiga handlingen så att han eller hon kan stanna kvar i församlingen. Denna process är som regel ganska utdragen och syftet är att personen skall vilja vara kvar i församlingen. Vill inte personen detta eller om personen inte kan ångra sina synder och på så sätt sluta upp med att göra det som anses vara fel så utesluts personen. Orsaken som anges för uteslutning är att skydda församlingen från inflytande och för att personen som har levt syndigt ska ändra sinne. Uteslutningen innebär att alla döpta vittnen undviker att umgås med den uteslutne personen. Detta gäller även familjemedlemmar. (Vakttornet 15/11-2014) Om personen lyckas upphöra med sitt felaktiga handlingssätt är han välkommen tillbaka. Under den tiden är det fortfarande ingen som umgås eller talar med den uteslutne då denne besöker Rikets Sal.(Observera dock att personen hela tiden är välkommen till möten som hålls av organisationen) Denne måste då ångra sina synder och lägga bort ett sådant handlingssätt innan ett återupptagande sker.

Innan en person kan bli medlem, studerar han eller hon Bibeln under en tid. När personen sedan känner sig redo och endast när han eller hon själv vill, får personen före dop vid ett antal tillfällen visa att han eller hon förstått de grundläggande bibliska lärorna, såsom de tolkas av organisationen, för de äldste och hela församlingen genom att delta i arbetet med att sprida kunskapen om bibeln till andra. På så vis är varje medlem införstådd med vad det innebär att vara ett Jehovas vittne innan de tar det steget. Jehovas Vittnen tar, med hänvisning till Bibeln, avstånd från personer som varit med (genomgått dop) men senare lämnat organisationen. Uteslutna och avhoppade familjemedlemmar som lever i samma hushåll har de dock kontakt med, men samtalar inte med dem om andliga eller moraliska frågor.

Ekonomi[redigera | redigera wikitext]

Finansiering av verksamheten sker med frivilliga bidrag.[15] Utgifterna kommer från tillverkning av litteratur, lokalhyra (eller lån) från tryckerier, rikets salar och andra lokaler. Lokalerna och litteraturen produceras så enkelt och billigt som möjligt, utan onödiga utgifter. Jehovas vittnen har alltså inga avlönade personer i organisationen, allt arbete sker ideellt och på fritiden. De som predikar från dörr till dörr gör det inte för ekonomisk vinnings skull, de ger av sin tid, och de betalar själva sina resekostnader. Till ett fåtal i heltidstjänst betalas ett mindre bidrag ut.

Litteraturen, traktater, broschyrer och böcker som delas ut till allmänheten får man inte ta betalt för, enda kravet är att människor vill läsa det. Man kan istället nämna att det finns möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag om man vill, eftersom det inte är gratis att tillverka litteraturen.

Man tar ingen kollekt under sina möten, istället finns bidragsbössor monterade i lokalen, dit man kan gå om man vill lämna ett frivilligt bidrag.

Varje lokal församling sköter sin egen ekonomi. Ekonomin redovisas varje månad på ett möte, så att varje medlem vet hur det ligger till. Om ekonomin då ligger på minus så kan varje medlem avgöra själv om man kan bidra med mer pengar.

Verksamheter[redigera | redigera wikitext]

Möten och sammankomster[redigera | redigera wikitext]

Möte i Rikets sal i Portugal.

Jehovas vittnens församlingar möts i Rikets sal. Mötena är öppna för allmänheten. På lördag eller söndag hålls ett möte bestående av en halvtimmeslång biblisk föreläsning, samt en genomgång av studieupplagan av Vakttornet. En kväll i veckan hålls ett möte bestående av bibelstudium baserat på organisationens litteratur, "Skolan i teokratisk tjänst" eller "Teokratiska skolan" som avser träna medlemmarna i att predika och tala, samt tjänstemöte.

En gång om året firas Åminnelsen av Jesus död, med Herrens kvällsmåltid, då nattvardens bröd och vin skickas runt. Dock tar endast de som tror sig tillhöra de 144 000 utvalda del av nattvarden.

Varje år hålls också regionala sammankomster som varar i tre dagar. Ibland hålls också internationella sammankomster med delegater från olika länder.

Evangelisering[redigera | redigera wikitext]

Medlemmar som missionerar genom dörrknackning.

Jehovas vittnen anser att de fortsätter med Jesus förkunnelse av de goda nyheterna om Guds rike medan han var här på jorden, enligt befallningen i Matteusevangeliet kapitel 28 verserna 19 och 20.[16] Likaså stöder de sig på det som står i Matteusevangeliet 24:14 ”dessa goda nyheter om kungariket skall predikas, sedan ska slutet komma”. Denna befallning gör att de "vittnar" även om myndigheter i länder som Kina och Indonesien har förbjudit detta.

Förhållande till samhället[redigera | redigera wikitext]

Ett Jehovas vittne måste sköta sina ansvarsuppgifter inom familj, församling, arbete och samhälle, så länge dessa inte strider mot Bibelns principer. Jehovas vittnen uppmanas att betala sina skatter och följa landets lagar, men de kan till exempel inte göra värnplikt. Vägran av militärtjänst och att acceptera Hitler som ledare ledde under Tredje riket till 200 dödsdomar mot Jehovas vittnen och de flesta andra vittnen flydde landet eller spärrades in i koncentrations- eller arbetsläger i vilka uppskattningsvis mellan 2 500 och 5 000 av dem dog.[17]. De tar inte heller del i någon politisk verksamhet, således deltar man aldrig i kommunal- eller riksdagsval.

I Sverige har Jehovas Vittnen ett speciellt undantag i förordningen om totalförsvarsplikt: I 10 kap. 8 § lagen (1994:1809) anges att "en totalförsvarspliktig tills vidare inte ska kallas till mönstring eller inkallas till värnplikt eller civilplikt, om han eller hon (...) med hänvisning till sin anslutning till visst religiöst samfund förklarar att han eller hon inte kommer att fullgöra vare sig värnplikt eller civilplikt". Detta förtydligas sedan i 7 kap. 3 § lagen (1995:238) där det fastslås att "Det religiösa samfund som avses i 10 kap. 8 § 2 lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är sekten Jehovas vittnen."

Kontroverser och kritik mot Jehovas vittnen[redigera | redigera wikitext]

Sexuella övergrepp på barn[redigera | redigera wikitext]

Jehovas Vittnen har fått hård kritik i Sverige och Finland för att bryta mot barns rättigheter.[18][19] I Finland ska regeringen bland annat tagit upp frågan om Jehovas Vittnen brutit mot finsk lagstiftning i frågan.[18][20]

I april 2003 avslöjade det SVT:s samhällsgranskande program Uppdrag granskning (UG) att det inom Jehovas vittnen förekommer sexuella övergrepp mot barn. Det visade sig också att pedofilerna aldrig anmäldes och att de offer som anmälde straffades med exkommunicering (uteslutning) medan pedofilerna skyddades av Jehovas vittnens ledning. Programmet anmäldes av Jehovas vittnen och Granskningsnämnden för radio och TV kritiserade UG på en punkt: "de uppgifter som lämnades om de sexuella övergreppen mot syskonen gav intryck av att det hade rört sig om en vuxen man." Förövaren i det fallet var 18 år när övergreppen upphörde.[21] Ett avhoppat Jehovas vittne, Roger Carlsson, uppgav för Aftonbladet att han genom gamla kontakter försökt ta reda på omfattningen av pedofili inom organisationen och menar att han fått fram 40 offer och tio pedofiler.[22]

Till SVT säger det uteslutna vittnet, William Bowen, att Jehovas vittnen har ett eget rättsväsende med dömande kommittéer. Bowen blev exkommunicerad efter att han hade polisanmält sexuella övergrepp på ett barn. Enligt Jehovas vittnen är en vuxen som begår sexuella övergrepp på barn oskyldigt tills att barnet har två ögonvittnen för det inträffade.[18]

I Australien har Jehovas vittnen dolt tusentals sexuella övergrepp mot barn enligt en statlig utredning. Den statliga utredaren Angus Stewart säger att "det verkar finnas en sedvänja hos Jehovas vittnen att hålla information om sexuella övergrepp på barn inom församlingen för sig själva" och beskriver samfundet som en sekt som systematiskt underlåter att rapportera sexuella övergrepp till myndigheterna.[23]

Könsdiskriminering[redigera | redigera wikitext]

Inom Jehovas Vittnen har kritik kommit kring att kvinnor och barn har en underordnad roll, då det är mannen som är familjen och församlingens huvud.[24] Kvinnor kan inte ha ledande positioner. Hård kritik har även kommit kring de dömande kommittéer, där äldre män sitter utreder ens synder ur ett andligt perspektiv, inte juridiskt. Kommittéerna har i vissa fall fört protokoll över sina sessioner, utan offrets medgivande och sparar dessa i decennier, vilket kan uppfattas som brott mot personuppgiftslagen.[24]

Indoktrinering och konsekvenser[redigera | redigera wikitext]

Enligt Timothy Campbell är det huvudsakliga problemet med organisationen att ”Uttalanden och skrivelser från deras ledare (den styrande kretsen) leder till att varje detalj i individens liv och tänkesätt blir styrt.”'[25] Han vill inte kalla rörelsen för en manipulativ sekt (på engelska cult), eftersom han inte anser att de hjärntvättar människor, begränsar människors fysiska rörelsefrihet, hotar människor med fysiskt våld eller försvagar människor genom fysiska (materiella) försakelser. Han menar dock att rörelsen har utvecklat effektiva substitut för dessa tekniker: ”I stället för fysiska inskränkningar använder vittnena sociologiska och ideologiska inskränkningar. I stället för fysiska hot använder de mardrömslika historier om framtida förintelse.”[25]

En kristen organisation eller inte?[redigera | redigera wikitext]

Samfundet gör anspråk på att ensam representera den sanna kristendomen.[källa behövs] I princip har inga andra kristna samfund erkänt Jehovas vittnen som ett kristet samfund, eftersom samfundet är antitrinitarister (inte tror på treenighetsläran) och har avvikande syn på Jesu gudom[26] – Jehovas vittnen tror att Jesus Kristus var fullkomlig när han levde på jorden och att han är skapad av Jehova, men inte enig med Jehova. Det gudomliga Ordet som inkarnerades i Jesus från Nasaret är enligt Jehovas Vittnen det främsta av allt skapat, och inte som andra kristna tror, Gud själv såsom Sonen.[27] Jehovas vittnen anser sig ha stöd för sin uppfattning att Jesus inte är Gud i en mängd bibelställen, bland andra Kolosserbrevet 1:15, som säger om Jesus att ”Han är den osynlige gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen” (Bibel 2000), vilket de menar indikerar att Jesus till skillnad från Jehova, inte alltid har funnits. De erkänner alltså inte Treenigheten. De stora kristna kyrkorna, som accepterar den Nicenska trosbekännelsen, tror att Jesus är ”Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat.”

144 000 får vara delaktiga i regeringen i himlen[redigera | redigera wikitext]

Organisationen tolkar Bibelns profetia om att 144 000 Israeler, 12 000 ur var och en av de tolv stammarna, skall komma till himmelen (Uppenbarelseboken kap 7 och kap 14) symboliskt som att det egentligen avser 144 000 särskilt utvalda Guds tjänare som får evigt liv i himmelen, och får i uppgift att styra över paradiset på Jorden. Övriga Jehovas Vittnen är de som kommer utgöra befolkningen i Paradiset här på jorden. Jehovas vittnen tror till skillnad från de mest traditionella riktningarna inom kristenheten inte på ett grymt straff i form av ett helvete i form av en evig och medveten pina i ett eldhav efter döden, utan de läser bibeltexterna symboliskt, och ser det grundtexten kallar gehenna/hades som en grav som är tömd, och tror istället att uppsåtliga syndare blir förintade.[28]

Förnekande av evolutionen[redigera | redigera wikitext]

I likhet med vissa andra religiösa organisationer[29][30][31][32] avvisar Jehovas vittnen att dagens livsformer är resultatet av en evolutionär process. I boken Liv – ett resultat av evolution eller skapelse? från 1985 hävdar de att det skulle råda stor oenighet bland forskare huruvida evolutionsteorin är riktig. Man pekar också på vad man menar är det osannolika i hela den evolutionära processen, och avslutar med att påstå att det enda rimliga är att Jehova har skapat de djurarter som finns i dag.[33] Jehovas vittnen hävdar att man enligt det som står i Romarbrevet 1:20 i naturen kan se bevis för att Gud skapat det som bekläder jorden, alltså växter och djur. De påstår att man enbart behöver forska djupt i allt skapat för att se det fantastiska i allt. Detta har, i likhet med intelligent design, starkt kritiserats.[34] Jehovas vittnen förnekar dock inte så kallad mikroevolution, det vill säga förändringar under artnivå, vilket är en vanlig uppfattning.[35]

Jehovas vittnen tror att Adam enligt släkttavlorna skapades för drygt 6000 år sedan,[36] men ställer sig i övrigt inte bakom den allra striktaste kreationistiska tolkningen av skapelseberättelsen i Första Moseboken (så kallad young earth creationism, dvs att varje skapelsedag högst motsvarar 1000 år och att livet således skulle kunna ha uppstått högst 4000 år före Adam), och hänvisar till Old Testament Word Studies av W. Wilson, som visar att ordet för ”dag” i den hebreiska grundtexten också kan översättas med ”en lång tid” eller den ”tid då någon ovanlig händelse inträffar”. Sexdagarsskapelsen kan därför tolkas som sex skapelseperioder av okänd tidslängd och vissa skapelsehändelser kan ha skett gradvis, och kan ha pågått över flera skapelseperioder.[37][38]

Ouppfyllda förutsägelser[redigera | redigera wikitext]

Många av Vakttornets förutsägelser har kritiserats hårt av före detta vittnen och av etablerade kristna.

Förutsägelser såsom de följande har förekommit i diverse Vakttorns-publikationer:[39]

 • 1907: Harmagedon kommer att kulminera år 1914.[40]
 • 1917: 1918 skulle Gud börja förkasta falska kyrkor ”i stor skala” och dess medlemmar i miljontal.[41]
 • 19221923: De dödas återuppståndelse skulle inträffa 1925.[42] Som förberedelse för det förutsagda datumet 1925, införskaffade Vakttornssällskapet en egendom i Kalifornien och byggde ett gods på det, kallat Beth Sarim. Huset skulle härbärgera sådana personer som Abraham, Moses, David och Samuel, vilka förmodades skulle återuppstå från de döda år 1925. I väntan på detta använde Joseph Franklin Rutherford huset under vintrarna. Han dog 1942 och Beth Sarim såldes några år senare.
 • 1938: 1938, var Harmagedon alltför nära i tiden för att man skulle gifta sig eller skaffa barn.[43]
 • 1941: Detta år var det bara ”månader” kvar till Harmagedon.[44]
 • 1942: Harmagedon var ”omedelbart förestående”.[45]
 • 1969: Mänsklig existens skulle inte komma att fortgå länge nog för att dåtidens unga skulle hinna bli äldre; världssystemet skulle upphöra ”inom några år”. Unga vittnen uppmanades att inte bry sig om högre utbildning av detta skäl.[46]
 • 1969: Kristi tusenårsrike skulle börja år 1975.[47] Vissa påstår att det fanns omfattande liknande spekulationer i Vakttornets publikationer under decenniet före 1975.[48] Det hela betecknades som möjligt men aldrig som fakta.[källa behövs] Dock förstorades detta upp och spreds av vissa som ett fastställt datum. Det var dock aldrig en officiell uppfattning från organisationen.[källa behövs]
 • 1984: Det fanns ”många indikationer” på att ”slutet” var närmre än slutet på 1900-talet.[49]

Dessa ouppfyllda förutsägelser har jämförts med profeterande, och enligt både gamla och nya testamentena är profeterande som inte slår in att se som ogiltigt eller ”falskt” profeterande. Vakttornets Sällskap replikerar å sin sida att det som skrivs i litteraturen många gånger misstolkats eller att det som skrivs inte ska betraktas som profetior.[källa behövs] Jehovas vittnen i nutid gör inga anspråk på att uttala profetior eller att kunna förutsäga vad som skall ske, utom det man kan läsa i bibeln.[källa behövs]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Källor till beskrivningen:
  • Millenaristisk: Beckford, James A. (1975). The Trumpet of Prophecy: A Sociological Study of Jehovah's Witnesses. Oxford: Basil Blackwell. sid. 118–119, 151, 200–201. ISBN 0-631-16310-7 
  • Restorationistisk: Stark; Iannaccone, Laurence (1997). ”Why Jehovah's Witnesses Grow So Rapidly: A Theoretical Application”. Journal of Contemporary Religion 12 (2): sid. 133–157. doi:10.1080/13537909708580796. 
  • Kristet: ”Religious Tolerance.org”. http://www.religioustolerance.org/chr_defn.htm.  ”Statistics on Religion”. http://www.pewforum.org/religious-landscape-study.  World Almanac and Book of Facts. New York, NY: Infobase Learning. 2011. sid. 704–705 Cite web. ISBN 978-1-60057-133-6. https://www.mediafire.com/?9hb1xt20rn9zob8 
  • Samfind: ”Jehovah's Witnesses at a Glance”. http://www.bbc.co.uk/religion/religions/witnesses/ataglance/glance.shtml. ”The American Heritage Dictionary”. http://www.thefreedictionary.com/Jehovah's+Witness. ”Memorial and Museum AUSCHWITZ-BIRKENAU”. http://auschwitz.org/en/museum/news/imprisoned-for-their-faith-jehovahs-witnesses-in-auschwitz,351.html. 
 2. ^ ”Jehovas vittnen världen över”. https://www.jw.org/sv/jehovas-vittnen/v%C3%A4rlden-%C3%B6ver/. Läst 17 september 2017. 
 3. ^ ”Vem är Jesus Kristus?”. Goda nyheter från Bibeln. Jehovas Vittnen. http://www.jw.org/sv/publikationer/b%C3%B6cker/goda-nyheter-fr%C3%A5n-bibeln/vem-%C3%A4r-jesus-kristus/. Läst 6 april 2015. 
 4. ^ ”Återlösningen -- Guds största gåva”. Vad lär Bibeln. Jehovas Vittnen. http://www.jw.org/sv/publikationer/b%C3%B6cker/vad-l%C3%A4r-bibeln/%C3%A5terl%C3%B6sningen-guds-st%C3%B6rsta-g%C3%A5va/. Läst 6 april 2015. 
 5. ^ http://www.jw-media.org/aboutjw/article32.htm#saved
 6. ^ ”1914 -- ett viktigt år enligt Bibeln”. Vad lär Bibeln?. Jehovas Vittnen. http://www.jw.org/sv/publikationer/b%C3%B6cker/vad-l%C3%A4r-bibeln/1914-ett-viktigt-%C3%A5r-enligt-bibelns-profetior/. Läst 6 april 2015. 
 7. ^ Vad lär Bibeln? tillägg 14
 8. ^ Vad lär Bibeln? tillägg 6
 9. ^ Statistics: 2016 Report of Jehovah's Witnesses Worldwide
 10. ^ 1 Mos. 9:3, 4; 3 Mos. 17:10-14 och Apg. 15:20
 11. ^ [a b] Blodfri medicin och kirurgi – Efterfrågan ökar – utgiven av Jehovas vittnen.
 12. ^ Hur kan blod rädda ditt liv? – utgiven av Jehovas vittnen.
 13. ^ Internationell tryckeriverksamhet hjälper människor att lära känna Gud
 14. ^ Snabbfakta: Internationellt
 15. ^ Vakttornet för 1 november 2001, s. 26-30 tillägg 10
 16. ^ (Mat 28:19, 20 i Bibel 2000): ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
 17. ^ ”Jehovahs Witnesses: Victims of the Nazi Era”. United States Holocaust Memorial Museum. Arkiverad från originalet den 7 juni 2007. https://web.archive.org/web/20070607093348/http://www.ushmm.org/education/resource/jehovahs/jehovahsw.php. 
 18. ^ [a b c] ”Jehovas vittnen anklagas för barnövergrepp”. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/jehovas-vittnen-anklagas-for-barnovergrepp. Läst 1 oktober 2015. 
 19. ^ Olsson, Evelina. ”Stark kritik mot barns situation i Jehovas Vittnen – svenska myndigheter maktlösa”. http://www.metro.se/nyheter/stark-kritik-mot-barns-situation-i-jehovas-vittnen-svenska-myndigheter-maktlosa/EVHncm!DoO7xw5o784JU/. Läst 1 oktober 2015. 
 20. ^ ”Stora missförhållanden hos finska Jehovas vittnen”. http://www.svt.se/nyheter/utrikes/stora-missforhallanden-inom-finska-jehovas-vittnen. Läst 1 oktober 2015. 
 21. ^ Mynewsdesk 2003-12-17. Läst 2017-03-02.
 22. ^ Aftonbladet (8 april 2003). "Jehovas vittnen stöder pedofiler". Läst: 26 maj 2017.
 23. ^ Expressen (27 juni 2015). Jehovas vittnen dolde tusentals övergrepp. Läst: 26 maj 2017.
 24. ^ [a b] ”"Jehovas vittnen lägger skulden på offren"”. svenska.yle.fi. http://svenska.yle.fi/artikel/2014/05/12/jehovas-vittnen-lagger-skulden-pa-offren. Läst 22 november 2015. 
 25. ^ [a b] Campbell, Timothy. Vakttornets indoktrineringsprocess. Översättning till svenska av Christer Johansson. Tillgänglig på https://web.archive.org/web/20080316092036/http://www.christerjohansson.se/JV/VT_indoktrinering.htm
 26. ^ ”Den enda sanna vägen”. svt.se. http://www.svt.se/den-enda-sanna-vagen/. Läst 26 april 2016. 
 27. ^ Se t.ex. Matteusevangeliet kap. 1:1: ”Detta är början av glädjebudskapet om Jesus Kristus, Guds Son” och Johannesevangeliet kap. 10:30: ”Jag och Fadern är ett.”
 28. ^ Vad är egentligen helvetet?, Vakttornet 2002, läst 2014-06-01
 29. ^ http://www.gavle.pingst.se/Tro/Vanligafr%C3%A5gor/tabid/60/language/sv-SE/Default.aspx
 30. ^ http://www.genesis.nu/
 31. ^ http://www.bpnews.net/bpnews.asp?ID=21375
 32. ^ http://www.harunyahya.com/
 33. ^ broschyr "Hur har livet kommit till? http://www.jw.org/sv/publikationer/b%C3%B6cker/?start=12
 34. ^ Dawkins, Richard, The God Delusion (2006), Bantam Press, ISBN 978-0-552-77429-1, ss. 144–147.
 35. ^ Vakna! för september 2006, s. 13ff.
 36. ^ Chronology, "Insight" Volume 1 sid 447-467, läst 2014-06-03
 37. ^ Bibelsällskapet Vakttornet, Resonera med hjälp av skrifterna (1985), s. 354 §4.
 38. ^ Science and the Genesis Account, "Was Life Created?" sid 24-28, läst 2014-06-03
 39. ^ Se catholicapologetics.net för en längre lista
 40. ^ Russell, C.T, The Time is At Hand, Watchtower Bible and Tract Society, Inc., 1907 sid 101
 41. ^ Studies in the Scriptures, Vol. 7, 1917, sid 485.
 42. ^ Watchtower, May 15, 1922; 1 sep, 1922; 1 apr, 1923; Millions Now Living Will Never Die, 1925, sid 110
 43. ^ Face the Facts, 1938, sid 46–50
 44. ^ Watchtower, 15 sep, 1941, sid 288
 45. ^ Watchtower, maj 1, 1942, sid 139
 46. ^ Awake!, maj 22, 1969, sid 15
 47. ^ The Approaching Peace of a Thousand Years (1969) (Watchtower publication) tillgänglig på nätet; se också [1]
 48. ^ Se till exempel, Awake!, 8 okt, 1966, sid 19–20; Watchtower, 15 okt, 1966, sid 628–631; 1 maj, 1967 sid 262; 1 maj, 1968, sid 271; 15 aug, 1968, sid 494; 15 okt, 1974, p. 635; 1 maj, 1975, sid 285. Se towerwatch.com (med början ungefär halvvägs nedför sidan, med start How Much Longer Will It Be?) för kompletta citat.
 49. ^ Watchtower, 1 mar, 1984, sid 18–19