Reverse engineering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Reverse engineering, ungefär omvänd ingenjörskonst, är tekniken att ifrån en färdig produkt ta fram detaljerade ritningar och specifikationer på hur produkter fungerar. Ordet syftar alltså på att arbetssättet är omvänt jämfört med hur en ingenjör vanligen arbetar.

Ett känt exempel är Compaqs "reverse engineering" av IBM:s ROM-BIOS, vilket möjliggjorde tillverkning av kompatibla PC-datorer från andra tillverkare. Den åtföljande konkurrensen pressade priserna och påskyndade förmodligen datoriseringen av företag och hem betydligt.

Vissa länder har lagar som förbjuder reverse engineering, med motiveringen att det kan skada företagen som får sina hemligheter avslöjade. Det har rådit kraftig debatt om huruvida dessa lagars skyddande av tillverkarens hemligheter uppväger den åtföljande minskade konkurrensen och försämrade rättigheter för konsumenterna.

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland gäller för datorprogram:[1]

”Den som har rätt att använda ett datorprogram får iaktta, undersöka eller prova programmets funktion för att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer, under förutsättning att det sker vid laddning, visning, körning, överföring eller lagring av programmet.”
”Kopiering av ett datorprograms kod eller översättning av kodens form är tillåten, om åtgärderna är oundgängliga för att få den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga mellan ett självständigt skapat program och andra program”, på vissa villkor. Bland annat får den information man fått inte användas fritt.

Man kan inte inskränka på dessa rättigheter genom avtal.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Upphovsrättslag, 25 j § 3 mom. samt 25 k § (Finlex)