SMS (olika betydelser)

Från Wikipedia

SMS är en förkortning för flera tekniska faciliteter:

Det är också förkortning för flera organisationer:

SMS har också en del andra betydelser:

  • förkortning för Svenska Motivsamlare
  • förkortning för Seiner Majestät Schiff, "Hans Majestäts Fartyg" i den Tyska Kaiserliche Marine och den Österrike-Ungerska flottan
  • förkortning av Sonne Mond Sterne, technofestival i Tyskland

SMS är även den bosniske sångaren Samir Mujagićs artistnamn.