Militära minnesramsor i Sverige

Från Wikipedia
(Omdirigerad från SOLO)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Militära minnesramsor i Sverige är akronymer, som används av Sveriges försvarsmakt för att hjälpa soldater och befäl att göra rätt åtgärder,[1] och alla åtgärder, i rätt ordning, när en uppgift skall lösas. Minnesramsor är officiella,[a] eftersom de trycks i militära handböcker. Akronymerna för ramsorna är ofta uttalbara,[1] det vill säga bildar naturliga stavelser enligt svensk fonotax, vilket gör dem lätta att minnas.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Minnesramsornas och akronymernas uppkomst och historik är ej väldokumenterad.[1] Undersökning av reglementen visar att de tidigaste skapades under andra hälften av 1900‑talet.[1][2] De första listformade instruktionerna (från 30‑talet till 50‑talet) hade inte mnemotekniska akronymer, men var föregångare till minnesramsorna genom att innehålla ungefär samma instruktioner.[1] Akronymen RASSOIKA (se nedan) infördes i reglementet Soldaten i Fält (SoldF) år 1960.[2] RASSOIKA hade föregångare, listor i punktform, i reglementen från 1938 till 1953.[2] OBSLÖS (se nedan) fanns första gången i Soldaten i fält 1972 (SoldF 1972), och utökades till OBSLÖSA 1986.[1]

Under 2000‑talet har engelska minnesramsor börjat användas av Sveriges försvarsmakt.[3] Orsaken är enligt David Bergman en strävan efter interoperabilitet.[3] Bergman menar att interoperabilitet skall uppnås genom att använda svenska inom svenska förband och utländsk terminologi gentemot utländska enheter, men att svengelsk språkblandning är förhastad, ogenomtänkt, befängd, ibland löjlig och kan vara farlig.[3] Inom nuvarande svensk militär sjukvårdstjänst karakteriserar Bergman de engelska akronymerna MIST, BATLS, METHANE, LC-ABCDE, och CUF/TFC som ”alfabetssoppa”.[3]

Spaning[redigera | redigera wikitext]

RASSOIKA[redigera | redigera wikitext]

Vid spaning skall chef genomföra förberedelser enligt minnesramsan RASSOIKA.

 • Repetera uppgiften
 • Avdela, vilka som ska vara med
 • Samla gruppen skyddat
 • Stridsberedskapen höjs
 • Orientera gruppen och ge order
 • Indela gruppen om det inte är enligt standardrutin
 • Kontrollera materiel, och att gruppmedlemmarna förstått, och att de inte har något som ej får falla i fiendehand
 • Anmäl att grupper är klar att utgå.[4]

SOLO[redigera | redigera wikitext]

Vid rörlig spaning skall gruppens medlemmar Stanna, Observera, Lyssna, Ofta – SOLO.[4]

7S[redigera | redigera wikitext]

Sju S används när spanare (eller vem som helst) rapporterar att fiender observerats. Sju S är ingen akronym utan bygger på att orden börjar på bokstaven S. En äldre version hade fem S, de fem första nedan.

 • Stund (tidpunkt)[b]
 • Ställe (plats, avstånd)
 • Styrka (antal)
 • Slag (typ eller modell av fordon och dylikt; truppslag)
 • Sysselsättning (aktivitet)
 • Symbol (märkning, nummer, färg)
 • Sagesman (vem som gjort iakttagelsen)[5]

STOP[redigera | redigera wikitext]

 • Stanna
 • Tänk efter
 • Orientera dig
 • Planera[6]

Eldställning[redigera | redigera wikitext]

EOBUSARE[redigera | redigera wikitext]

 • Eldställning
 • Observatör
 • Bevakningsområde
 • Utgångspunkter
 • Samband
 • Ammunitions‑ och skaderapport
 • Rapport till plutonchef
 • Eldställningar – förbättra[6]

OSK[redigera | redigera wikitext]

 • Orientering
 • Skjutgränser
 • Kommando[6]

Post[redigera | redigera wikitext]

OBSLÖSA[redigera | redigera wikitext]

Post instrueras medelst ramsan OBSLÖSA.

 • Orientering om fienden och egen trupp
 • Bevakningsområde (gräns vänster, gräns höger)
 • Sätt att tillkalla chef
 • Lösen
 • Öppna eld (om fi når …)
 • Ställning och utrustning
 • Avlösning[5]

BSÖ[redigera | redigera wikitext]

Vid tidsbrist eller vid mindre omfattande bevakningsuppgift kan man istället använda ramsan BSÖ.

 • Bevakningsområde (gräns vänster, gräns höger)
 • Sätt att tillkalla chef
 • Öppna eld (om fi når …)

Skjutteknik[redigera | redigera wikitext]

SARA R[redigera | redigera wikitext]

SARA R eller SARA Rekyl är minnesordet för skjutteknik.

 • Ställning, skjutställning: liggande, knästående, stående
 • Andning, bland annat andningspaus
 • Riktning av vapnet
 • Avfyrning: stadig, jämn och kort; skall ej ändra vapnets inriktning
 • Rekylupptagning[7]

Tidigare har minnesordet ofta varit blott SARA.

Artillerield[redigera | redigera wikitext]

VISSSTBO[redigera | redigera wikitext]

Eldobservatör biträder eldledare genom att rapportera mål för indirekt bekämpning enligt minnesramsan VISSSTBO, som utläses[4]

 • Vem
 • Indirekt eld erfordras
 • Ställe
 • Styrka
 • Sysselsättning
 • Terräng
 • Bredd
 • Observationsriktning

Sjukvårdstjänst[redigera | redigera wikitext]

METHANE[redigera | redigera wikitext]

Vid rapport om skadad(e) soldat(er) har det engelska minnesordet METHANE sanktionerats i svenska handböcker:

 • M (My call sign) = Anropssignal
 • E (Exact location) = Exakt position skadeplats
 • T (Type of incident) = Typ av incident
 • H (Hazards present or potential) = Faror på platsen, befintliga och möjliga
 • A (Access to scene/HLS) = Framryckningsväg samt eventuell helikopterlandningsplats
 • N (Numbers and type of casualties) = Antal skadade och deras prioritet
 • E (Emergency assets present and required) = Befintliga och begärda resurser[4]

LC ABCDE[redigera | redigera wikitext]

För första hjälpen har det engelska minnesordet LC ABCDE sanktionerats av försvarsmakten:

 • Livsfarligt läge
 • Catastrophic haemorrhage (livshotande blödning)
 • Airways (luftvägar)
 • Breathing (andning)
 • Circulation (blodpuls)
 • Disability (vakenhet)
 • Exposure (kompletterande helkroppsundersökning med skydd mot kyla)[8]

MIST[redigera | redigera wikitext]

 • Mechanism of injury (skademekanismer, vad har orsakat skadan)
 • Injuries found (upptäckta och misstänkta skador)
 • Signs/symptoms (upptäckta symptom [andning och puls])
 • Treatment done (genomförda åtgärder vid omhändertagandet)[8]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Själva orden ”minnesramsa” och ”minnesord” är försvarsmaktens vedertagna beteckningar.
 2. ^ ”Stund” är ett långsökt ord i sammanhanget, betingat av systemtvånget med ord på S.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f] ”#11 – OBSLÖSA, en klassiker med anor”. Petri‑bloggen. 17 februari 2020. https://hemvarn.wordpress.com/2020/02/17/11-obslosa-en-klassiker-med-anor/. Läst 17 september 2021. 
 2. ^ [a b c] ”#13 – RASSOIKA, trotjänaren du trodde att du kunde”. Petri‑bloggen. 17 februari 2020. https://hemvarn.wordpress.com/2020/03/03/13-rassoika-trotjanaren-du-trodde-att-du-kunde/. Läst 17 september 2021. 
 3. ^ [a b c d] David Bergman (2011). ”Are we förstöring the språk?”. Försvarets Forum – Försvarsmaktens personaltidning (Stockholm: Försvarsmakten) (2): sid. 14–15. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/forsvaretsforum/2012/ff_2_2012_webb.pdf. Läst 17 september 2021. 
 4. ^ [a b c d] ”Handbok Hemvärnspluton-grupp del 3 Anvisningar H HVPLUT-GRP 3”. Försvarsmakten (Sverige). 2016. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/handbocker/h-hvplut-grp-3-2016.pdf. Läst 16 september 2021. 
 5. ^ [a b] ”Minneskort Hemvärnsgruppchef 2002”. Försvarsmakten (Sverige). 2002. http://www.luftvarn.se/ulv/minneskort_grpch_hv.pdf. Läst 16 september 2021. 
 6. ^ [a b c] ”Minneskort Hemvärnsgruppchef 2008”. HKV RiksHvS. 2008. http://www.malmoskolkompani.se/wp-content/uploads/2012/06/Minneskort_hvgrpch_2008.pdf. Läst 16 september 2021. 
 7. ^ ”SkjutR FM Grunder (Skjutreglemente Försvarsmakten Grunder)”. Försvarsmakten (Sverige). 2010. https://hemvarnet.se/UserFiles/Utbildningsgrupper/Sodertornsgruppen/filer/SkjutR_Grunder.pdf. Läst 16 september 2021. 
 8. ^ [a b] ”Fickminne SERE 2020 M7737-366635”. Försvarsmakten (Sverige). 2020. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/publikationer/fim-sere-2020.pdf. Läst 17 september 2021.