Scheffel

Från Wikipedia

Scheffel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra: