Sedering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Smärtlindring eller sedering (från latinets sedativum) är en allmän term för lugnande och ångestdämpande läkemedel.

Smärtlindring sker till exempel genom bedövning (lätt sedering) eller narkos.

  • Lätt sedering - lokalbedövning eller lätt smärtlindring
  • Terminal sedering - att ge djup sömn till livets slut, dödshjälp
  • Palliativ sedering - dämpa och döva ett outhärdligt lidande genom att använda sedativa droger för att kontrollera symptomen och lindra lidandet.
  • Lindrande sedering - symtomlindring när andra till buds stående medel för symtomlindring inte fungerar tillfredsställande och med sömn som biverkan och med möjlighet att väcka patienten.