Hoppa till innehållet

Sekreterare

Från Wikipedia

Sekreterare kan avse:

 • Sekreterare (assistent) – en administratör, kanslist eller kontorist som utgör stödfunktion till en person eller grupp av personer
 • Läkarsekreterare – ett yrke inom sjukvården
 • Politisk sekreterare – politiskt tillsatt tjänsteman på kommunal, regional eller nationell nivå
 • Protokollssekreterare – befattning i Nedre justitierevisionen
 • Ständig sekreterare – vissa akademier och liknande sammanslutningar titeln för sekreteraren
 • Sekreterare (befattning) – en chefsbefattning i vissa historiska och nutida organisationer, exempelvis:
  • Ambassadsekreterare – titel för en underordnad diplomat som självständigt handlägger ärenden vid ambassad eller annan form av beskickning
  • Akademisekreterare – en titel på en tjänsteman vid ett universitet
  • Borgarrådssekreterare – en titel på en kanslichef på den rotel i Stockholms kommun som ett specifikt borgarråd leder
  • Generalsekreterare – en titel för chefstjänstemän i olika typer av organisationer
  • Kabinettssekreterare – utrikesdepartementets högste ämbetsman näst efter utrikesministern i Sverige
  • Presidentsekreterare – en tjänsteman i Sveriges förvaltning på 1700-talet, motsvarande kabinettssekreterare
  • Stadssekreterare – en hög kommunal tjänsteman i större kommuner
  • Statssekreterare – en titel som har använts för befattningshavare i den högsta statsförvaltningen i Sverige
  • Ständig sekreterare – i vissa akademier och liknande sammanslutningar titeln för sekreterare eller kanslichef med lång mandattid

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • Adjutant – en militär befattning för en officer vars uppgift är att biträda en kunglighet, minister eller militär chef i praktiska detaljer