Sex i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sex i Sverige, undersökning genomförd 1995-1996 av statens folkhälsoinstitut tillsammans med RFSU för att kartlägga svenskarnas sexvanor.

Metod[redigera | redigera wikitext]

Undersökningen tillfrågade via enkäter 5 250 personer som varit bosatta i Sverige 1995 om de ville delta i undersökningen. Urvalet skedde representativt och slumpmässigt bland personer som var mellan 18 och 74 år gamla. Av dessa 5 250 kunde 469 personer inte svenska tillräckligt bra för att genomföra enkäten, eller var av andra skäl inte kontaktbara. Således blev nettourvalet 4 781 personer. Själva undersökningen genomfördes genom intervjuer, och resultatet av dessa var bearbetningsbara svar från 2 810 personer, vilket motsvarar 59 % av de som besvarat enkäterna. En svarsfrekvens på 70% är det normala vid intervjuundersökningar i norden. Bortfallsanalyser har dock visat att det stora bortfallet inte snedvridit urvalsgruppen.

Sanningsenligheten i svaren har kontrollerats genom att jämföra intervjusvaren med de svar som samma person lämnade via enkäten. Enligt denna jämförelse var sanningshalten i det närmaste perfekt.

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Undersökningen visade att antalet samlagspartners för män har ökat med 3 sedan 1967 och att antalet samlagspartners för kvinnor under samma tid fördubblats (räknat på medeltalet samlagspartners, räknat från medianvärdet har antalet tredubblats).

Undersökningen visade också att 2,5 % av de tillfrågade hade haft sexuella kontakter med personer av samma kön. Denna siffra stämde för både kvinnor och män. Ca 0,5% av männen, och mindre än 0,5% av kvinnorna hade enbart haft sexuella kontakter med personer av samma kön.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]