Skånes flagga

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skånes flagga

Skånes flagga
Användning Allmänt accepterad variant
Proportioner 14:17
Skånska flaggan med proportioner använda av regionen.
Internationell färgkod: Röd PMS179 Gul PMS108.
Skånes officiella landskapsflagga. Den används inte lika ofta som den skånska korsflaggan.

Skånska flaggan är en regional flagga. Den förknippas normalt med landskapet Skåne, men kan ibland förekomma som symbol för hela Skåneland, det vill säga Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm, under namnet Skånelands flagga

Om man bortser från de vanliga svenska landskapsflaggorna, som är utformade som landskapsvapnen, är flaggan den äldsta regionala flaggan i Sverige och det mest använda av alla regionala flaggor i Sverige, i hård konkurrens med den jämtländska[källa behövs]. Den används oftast i turistsammanhang, idrottssammanhang, av butiker vid marknadsföring av skånska produkter och av privatpersoner som fasadflagga. Även viss kommunal användning förekommer.

Det finns även en officiell landskapsflagga för landskapet Skåne. Denna utgör, i likhet med andra landskapsflaggor i Sverige, en så kallad vapenflagga. Det är en kvadratisk duk, som utgörs av Skånes landskapsvapen. Korsflaggan har dock numera en slags semiofficiell ställning, eftersom den genom särskilt beslut faktiskt används av Region Skåne vid sidan om regionens egen officiella vapenflagga.[1]

Benämning[redigera | redigera wikitext]

Flaggan har under lång tid varit känd som skånska flaggan. Det torde alltjämt vara den vanligaste benämningen (bland annat flest träffar på Google), och är även det namn Region Skåne använder i sitt beslut om dess användning. Försök har gjorts, bland annat genom att introducera benämningen "Skåneländska flaggan", att popularisera den även i de andra Skånelandskapen. Under namnet Skånelands flagga och med de nya proportionerna (se nedan) registrerades flaggan dock av en privat organisation i publikationen Skandinavisk vapenrulla (SVR 431/92) år 1992. [2]

Utförande[redigera | redigera wikitext]

Färger[redigera | redigera wikitext]

Liksom de nordiska nationsflaggorna är denna flagga en korsflagga. Den består av ett gult skandinaviskt kors på röd botten. Detta är med allra största sannolikhet en kombination av färgerna i Sveriges och Danmarks flaggor[källa behövs] och skall då avspegla landskapets historiska anknytning till dessa båda länder. Även tinkturerna i landskapsvapnet, guld och rött, kan ha inspirerat till färgvalet.

Den bildmässiga utgångspunkten för Skånes landskapsvapen var Malmös stadsvapen, dokumenterat i silver och rött. Silver byttes då mot guld i landskapsvapnet för att man ville få en skillnad mellan de två vapnen.[3] Därav kommer att rött och guld (gult) kom att uppfattas som skånska färger. Samma tinkturer finns dock även i Smålands, Upplands och Östergötlands landskapsvapen, utan att de för den skull uppfattas som typiska färger för dessa landskap. Tyvärr finns inget nedtecknat om färgvalet från flaggans skapare, vilket gett upphov till många diskussioner och lansering av specifika teorier om ett äldre ursprung. Internationell färgkod: Röd PMS179 Gul PMS108.

Skånes vapen, utformat 1660.

Proportioner[redigera | redigera wikitext]

Under sin existens har flaggan oftast tillverkats i samma proportioner som den svenska, alltså bredd: 5-2-9 och höjd 4-2-4. Under 1980-talet framfördes för första gången en idé om specifika proportioner för flaggan: bredd 3-1-4,5 och höjd 3-1-3. Dessa proportioner lånades från en äldre version av Dannebrogen. Syftet var att särskilja den från andra flaggor (se nedan) med samma färgsättning.

Flaggan tillverkas och säljs idag med båda proportionerna. Eftersom flaggan inte har någon officiell ställning, finns det inga proportioner som är "mer rätt" än några andra.

Användning[redigera | redigera wikitext]

Skånes flagga vajande från ett träd.

Flaggan är av regional karaktär och kan användas tillsammans med nationsflaggan eller den danska nationsflaggan, Dannebrogen, och lokala flaggor, som kommunernas vapenflaggor etc. Den är vanligare som fasadflagga än som flaggduk i fullformat. Den används huvudsakligen i landskapet Skåne. Flaggan förekommer ofta på Malmö FF:s och Helsingborgs IF:s hemmamatcher.

Region Skåne[redigera | redigera wikitext]

Regionfullmäktige (landstingsfullmäktige) i Region Skåne beslutade den 2 september 1999 att använda flaggan till exempel vid fullmäktigesammanträden, jämsides med EU-flaggan, regionens vapenflagga och den svenska flaggan. Detta beslut fick följande lydelse i nyhetsbrev 2/1999 från Region Skåne:

'"Förutom den egna vapenflaggan avser regionen använda den s k skånska flaggan. Denna visar ett gult kors i rött fält och har proportionerna 3-1-3 på höjden samt 3-1-4,5 på längden. Regionfullmäktige föreslås rekommendera kommunerna att vid "skånsk" flaggning använda denna flagga. Föreskrifter om flaggning utfärdas av regionstyrelsen."

Kommuner[redigera | redigera wikitext]

Även vissa kommuner i länet använder flaggan på ett liknande sätt som Region Skåne.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Flaggan skapades i slutet av 1800-talet. Enligt forskning av Sven-Olle R. Olsson var Martin Weibull den av bröderna Weibull som tog initiativet till att införa flaggan. Weibull var skandinavist och såg Skåne som en länk mellan Danmark och Sverige, vilket ledde till att den kombinerar färger ur ländernas nationsflaggor.[källa behövs]

Teori om medeltida ursprung[redigera | redigera wikitext]

Det finns en teori som härleder flaggans färger till 1100-talet och den femtioårsperiod då Lund var ärkebiskopssäte för hela Norden.[4] Fanan som då antogs av Lunds stift hade enligt denna hypotes de gul-röda färgerna. Enligt legenden om hur danskarna erhöll Dannebrogen vid slaget vid Volmer 1219 anges att de skånska trupperna skulle ha fört ärkebiskop Andreas Sunesens vapen, vilket bestod av ett gult kors på röd botten.[5] Då andra biskopssäten i Norden lades till, bibehölls den traditionella gul-röda färgen även där, och enligt en teori förmedlades dessa färger från primasen Lund till andra stift, såsom Uppsala stift och Åbo stift, där de fortfarande används.[6] Hypotesen har inte underbyggts av medeltida källor och motsägs av att ärkebiskopen av Lund (liksom nuvarande Lunds stift) förde ett vapen med ett svart Laurentiushalster på guldsköld. Om denna svårbevisade teori skulle accepteras innebär det att flaggan skulle vara äldre än den danska flaggan, vilken annars brukar räknas som världens äldsta i bruk.

Nutid[redigera | redigera wikitext]

Flera organisationer har arbetat för att popularisera flaggan. Sedan 1967 har diverse ceremonier och galor arrangerats på Skåneländska Flaggans Dag, vilken infaller på den tredje söndagen i juli. En tidigare organisation var föreningen Skånska Flaggans Vänner (1967–) och senare Kulturföreningen Skånelands Flagga. Numera finns Stiftelsen Skåneländska Flaggans Dag, som arrangerar firandet på olika platser som tidigare vid Kronetorps mölla i Arlöv och senast (2011) i Reslöv vid Marieholm. Åren 2012 och 2013 har flaggdagen firats på konsthallen Ars Divina i Bjärnum.

Andra användningar av rödgula korsflaggor[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ nyhetsbrev 2/1999 från Region Skåne
 2. ^ http://hem.fyristorg.com/monitorforlaget/svr-principer.html
 3. ^ Ny svensk vapenbok, 1992
 4. ^ Olsson, Sven-Olle R. (1993). "Den äldre historien". Skånelands flagga. Svenska Heraldiska Föreningen, heraldik.se.
 5. ^ Olsson, Sven-Olle R. (1993). "Flaggans färger". Skånelands flagga. Svenska Heraldiska Föreningen, heraldik.se.
 6. ^ Olsson, Sven-Olle R. (1993). "Vapen i Skåneland". Skånelands flagga. Svenska Heraldiska Föreningen, heraldik.se.
 7. ^ http://www.crwflags.com/fotw/flags/fi!prop2.html%7CFlaggförslag Finland
 8. ^ http://www.crwflags.com/fotw/flags/xn_fi-se.html
 9. ^ Engene, Jan Oskar. Nasjonal Samling. CRW Flags, red. Phil Nelson, 2007-02-10. (På engelska).
 10. ^ http://www.crwflags.com/fotw/flags/fr-22-px.html
 11. ^ http://www.crwflags.com/fotw/flags/xf~icsn.html#romeo

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]