Sky

Från Wikipedia

Sky kan avse:

  • Sky – en synlig kolloid ansamling av små partiklar, se moln
  • Sky – jordens atmosfär sedd från jordytan, se himmel
  • Sky (matlagning) – den vätska som utsöndras ur kött, fisk eller grönsaker vid uppvärmning
  • British Sky Broadcasting – ett företag som sänder television via satellit till Storbritannien och Irland
  • Sky (glass) – en glass från GB