Socialfascism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Socialfascism, begrepp som Kommunistiska internationalen använde under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet för att utpeka socialdemokratin som politiskt jämställd med fascism, d.v.s. socialistisk i ord, men fascistisk i handling. Stalin menade att socialdemokrater skulle bekämpas på samma satt som fascisterna, men efter nazismens seger i Tyskland övergav Stalin den idén och förespråkade istället folkfront tillsammans med socialdemokraterna och borgerliga demokrater mot fascisterna. Officiellt avskaffades idén om socialfascism vid Kominterns sjunde världskongress 1935.

Termen socialfascism tros ha myntats av Ernst Thälmann. Begreppet är tänkt som en extrem parallell till Lenins begrepp socialchauvinism. Ordet socialfascism kan dock inte ses som en marxistisk term utan användes bara av stalinister och endast under en begränsad period i historien.