Spearmans rangkorrelation

Från Wikipedia
En rangkorrelation får det perfekta värdet 1 när två variabler är monotont relaterade, även om sambandet inte är linjärt. Exemplet ovan är däremot inte en perfekt Pearson-korrelation.

Spearmans rangkorrelation, eller bara rangkorrelation, är inom statistiken ett icke-parametriskt mått för sambandet mellan två rangordnade observationsserier, namngivet efter den engelska psykologen Charles Spearman. Spearmans rangkorrelation uppskattar hur väl sambandet mellan två variabler kan beskrivas i form av en monoton funktion. En perfekt Spearmankorrelation på +1 eller -1 uppstår när den ena variabeln är en perfekt monoton funktion av den andra.

Beräkning[redigera | redigera wikitext]

Spearmans rangkorrelation beräknas enligt:

där är skillnaden i rang och är antalet observationer.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Rang 1 () Rang 2 () ()
1 1 0 0
2 2 0 0
3 5 -2 4
4 4 0 0
5 3 2 4
6 6 0 0

Med två rangordnade serier enligt tabellen beräknas rangkorrelationen enligt:

Referenser[redigera | redigera wikitext]