Stadsfullmäktige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Stadsfullmäktige i Halmstad 1927.

Stadsfullmäktige var från 1863 till och med 1970 det högsta beslutande valda organet i en stad i Sverige och ersatte allmän rådstuga. Vid kommunreformen 1971 ersattes stadsfullmäktige i likhet med motsvarande organ i tidigare landskommuner och köpingar, kommunalfullmäktige, av kommunfullmäktige.

Stadsfullmäktige infördes med det att 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft, men inrättandet var då frivilligt för alla städer med under 3 000 innevånare. I flera städer var därför även fortsatt allmän rådstuga det högsta beslutande organet. Under slutet av 1800-talet infördes dock stadsfullmäktige i de flesta städer och 1917 hade nästan alla städer infört stadsfullmäktige.[1] År 1955 blev stadsfullmäktige obligatoriskt.[2]

Förhållanden i Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland finns en passus i kommunallagen (§ 5 andra stycket) med följande lydelse: Kommunen kan använda benämningen stad när den anser sig uppfylla de krav som ställs på ett stadssamhälle. Därav följer att benämningen stadsfullmäktige fortfarande används i Finland. Lagtexten (§ 9) anger dock endast formen "fullmäktige".

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stadsfullmäktige i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  2. ^ Nationalencyklopedin DVD-ROM (uppslagsord Stadsfullmäktige)