Statslåneränta

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Statslåneräntan)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Statslåneräntan är en räntesats i Sverige som avser att spegla den genomsnittliga långa upplåningsräntan för svenska staten.[1]

Den beräknas baserat på den genomsnittliga marknadsräntan (viktat medelvärde) på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Statslåneräntan ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.

Skatteverket använder antingen genomsnittlig statslåneränta föregående år (beräknas i början av beskattningsåret), eller gällande statslåneränta per den 30 november föregående år, beroende på vad som ska beräknas. För beskattning av Investeringssparkonto är det gällande statslåneränta per 30 november föregående år som gäller.

Statslåneräntan används i skattesammanhang, bl.a. för att beräkna lägsta tillåtna ränta för att undvika förmånsbeskattning på lån från arbetsgivaren. Räntan på detta lån måste för närvarande, 2014, vara minst 1 % högre än den för beskattningsåret gällande statslåneräntan för att förmånsbeskattning skall undvikas.

Statslåneräntan används även åt det andra hållet när en fåmansföretagare lånar in privata pengar i det egna aktiebolaget. Då får räntesatsen enligt praxis inte överstiga statslåneräntan + 3 procentenheter för att det inte skall betraktas som förtäckt lön och beskattas i inkomstslaget "inkomst av tjänst". För närvarande är skattesatsen bara 30 % för "inkomst av kapital" varför det är fördelaktigt att i så stor utsträckning som möjligt styra sina inkomster så att det beskattas under inkomstslaget "inkomst av kapital".

För dessa skatterelaterade användningar är det alltid räntesatsen "vid utgången av november månad året FÖRE beskattningsåret som styr. Det betyder att för inkomsterna under inkomståret 2010 ska ju beskattas under beskattningsåret 2011. Det som styr för 2010 års inkomster är alltså statslåneräntan vid utgången av november månad 2009. Räntesatsen var då 3,20 % vilket gör att man vid inlåning i aktiebolag kan ta ut en ränta på 6,20 % såvida det finns ett behov hos företaget att låna kapital, om det däremot går att tillgodose företagets behov av kapital på annat billigare sätt så kan man ändå få problem vid en skatterevision.

Statslåneräntan används även för att beräkna avkastningsskatt på Investeringssparkonto och kapital- och pensionsförsäkringar. Avkastningsskatten på kapitalförsäkringar är 30 % av den genomsnittliga statslåneräntan året innan avkastningsskatten tas ut. För pensionsförsäkringar är motsvarande procentsats 15 % av statslåneräntan. Ett lagförslag om att ändra basen för statslåneräntan från den genomsnittliga till den som gällde den 30 november året innan avkastningsskatten skall tas ut väntas träda i kraft 1 januari 2012.

Källor[redigera | redigera wikitext]