Riksgäldskontoret

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Riksgälden)
Hoppa till: navigering, sök
Riksgäldskontoret
Riksgälden skylt.jpg
Departement Finansdepartementet
Ansvarigt statsråd Finansministern
Organisationstyp Förvaltningsmyndighet
Ledning Styrelsemyndighet
Kommun Stockholm
Län Stockholm
Organisationsnr 202100-2635
Föregångare Riksens ständers kontor
Inrättad 1789 (Förenings- och säkerhetsakten)
Riksgäldsdirektör Hans Lindblad
Instruktion SFS 2007:1447 (lagen.nu)
Webbplats www.riksgalden.se

Riksgäldskontoret, även benämnt Riksgälden, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och är statens centrala finansförvaltning. Myndigheten är också garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Riksgäldskontoret är sedan 1989 en myndighet som lyder under Finansdepartementet. Riksgäldskontoret bildades dock redan vid Riksdagen 1789 genom Förenings- och säkerhetsakten, efter att Gustav III övertygat ståndsriksdagen om detta som ett led i att finansiera det pågående kriget mot Ryssland. Sitt ursprung hade det i Riksens ständers kontor som inrättats 1719 för att betala skulder från Karl XII:s regeringstid och från 1765 varit en avdelning inom Statskontoret.[3]

Metoden som användes var att ge ut kreditivsedlar så, kallade Riksdaler Riksgälds och utländska lån. Till skillnad från mynt och de sedlar som utgavs av Riksbanken, kallade Riksdaler Banco, hade Riksgäldskontoret inte samma krav på sig att ställa säkerheter för de sedlar som gavs ut. Detta ledde till att ekonomin översvämmades av riksgäldssedlar och att de förlorade i värde gentemot exempelvis mynt och Riksbankens sedlar. 1818 förklarades alla då utgivna sedlar vara oinlösliga.[3] De sista kreditivsedlarna utgavs av Riksgäldskontoret 1834 och då hade inflationen gått så långt att man fick ge fyra Riksdaler Riksgälds för en Riksdaler Specie.

Även sedan de utländska lånen lösts på 1850-talet fortsatte Riksgäldskontoret av fungera som kreditgivare i Sverige, i en tid då banker var sällsynta. Verksamheten finansierades med skatter. I takt med att ett svenskt bankväsen växte fram minskade behovet av lån från Riksgäldskontoret, och 1897 upphörde formellt Riksgäldskontorets rätt att ge ut sedlar, även om den då inte praktiserats på länge.[3] I två hundra år, fram till 1989 lydde Riksgäldskontoret som en av få statliga myndigheter under riksdagen när den rekonstituerades till att lyda under regeringen istället. Från 1989 övertog Riksgäldskontoret bland annat uppgiften som statens internbank från Riksbanken.

Ansvarsområden[redigera | redigera wikitext]

Riksgäldskontoret ansvar för tre arbetsområden:

Genom att samla dessa tre verksamheter i en myndighet får staten en effektiv finansförvaltning.

Riksgäldskontoret arbetsområden hänger ihop på flera sätt. Nettot av alla statliga betalningar blir statens nettolånebehov. Uppgiften är att täcka eventuella underskott i betalningarna genom att låna upp pengar. När staten har överskott i budgeten kan Riksgäldskontoret betala av på statsskulden. Nettobetalningarna styr alltså hur mycket Sverige måste låna och påverkar om statsskulden ökar eller minskar. Om en garantitagare inte kan betala måste staten betala istället och låna upp pengarna. Därmed ökar statsskulden med det infriade beloppet.

Statens internbank[redigera | redigera wikitext]

Statens internbank är en avdelning på Riksgäldskontoret. Den sköter statens kassa och ansvarar för alla pengar som staten får in och fördelar dem till myndigheterna enligt de beslut riksdagen och regeringen har tagit. Den sköter också in- och utlåning till statliga myndigheter och vissa statliga bolag. Statens internbank administrerar och betalar även ut anslagsmedel till myndigheternas räntekonton. De måste också placera sina pengar hos Riksgäldskontoret. God service till myndigheter och låga räntekostnader för staten är målen för verksamheten.

Statens inbetalningar och utbetalningar går via det betalsystem som Riksgäldskontoret ansvarar för. Det skall ge möjligheter till effektiva och säkra betalningar och bidra till en god kassahållning i staten. Genom att samla alla statliga betalningar kan staten få en effektiv finansförvaltning och likviditetsstyrning. Cirka 4 100 miljarder kronor cirkulerar i betalningssystemet varje år.

Statliga garantier och lån[redigera | redigera wikitext]

Riksgäldskontoret ger statliga garantier och lån som riksdagen har beslutat om. Riksgäldskontoret bedömer risker och sätter avgifter så att de motsvarar statens förväntade kostnader. Riksgäldskontoret ska också verka för att andra statliga myndigheters garantier och lån hanteras effektivt.

Riksgäldskontorets författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Riksgäldskontorets författningssamling innehåller föreskrifter om hur myndigheter som lämnar garantier ska använda garantiförordningen. Föreskrifterna innehåller även hur statliga myndigheter ska sköta betalningar och förvalta sina pengar.

Riksgäldsdirektörer och chefer[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksgäldskontoret
  2. ^ 1 § förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret.
  3. ^ [a b c] Nationalencyklopedin multimedia plus, 2000 (uppslagsord Riksgäldskontoret)

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]