Stift i Finlands evangelisk-lutherska kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är indelad i nio stift. Ett stift är ett administrativt område inom kyrkan som leds av en biskop, ett domkapitel och ett stiftsfullmäktige.

Domkapitlet övervakar församlingarna och prästerna i stiftet samt sköter förvaltnings- och personalfrågor. Biskopen leder domkapitlets och stiftets praktiska verksamhet. I frågor som rör verksamhet och ekonomi är stiftsfullmäktige det högsta beslutsfattande organet.[1]

Domkapitlet[redigera | redigera wikitext]

Domkapitlet tar hand om stiftets verksamhet, administration och ekonomi. Det stöder och övervakar församlingarnas verksamhet och administration samt sköter personalfrågor som rör präster och lektorer och övervakar även övriga församlingsanställdas tjänsteutövning och liv. Domkapitlet bereder och verkställer stiftsfullmäktiges beslut.

Domkapitlet leds av biskopen, som är ordförande i domkapitlet och utövar den högsta andliga tillsynen i stiftet. Domprosten är viceordförande i domkapitlet och de övriga medlemmarna är två prästassessorer, en lekmannamedlem, den lagfarna assessorn och stiftsdekanen.

Domkapitlet kallas vanligtvis också domkapitlets ämbetsverk som består av biskopens medarbetare: den lagfarna assessorn och notarien i egenskap av förvaltningsämbetsmän samt stiftsdekanen och stiftssekreterarna som sköter stiftsverksamheten.[2]

År 1997 överfördes domkapitlen i sin helhet från staten till kyrkan. Domkapitlet i Åbo är landets äldsta myndighet från år 1276.

Stiften[redigera | redigera wikitext]

Stift Bildat

ev. tidigare namn och stiftsstad

Ungefärligt område (enligt landskap) Antalet församlingar och

prosterier (kontrakt) 2021

Domkyrka
Åbo ärkestift 1276 Åbo stift, Nousis

1229 Korois

1300 Åbo

1817 Åbo ärkestift [3]

Egentliga Finland, (finska församlingar), Satakunta 5 församlingar

5 prosterier

Åbo domkyrka
Tammerfors stift 1554 Viborgs stift,

1724 Borgå stift,

1923 Tammerfors stift [3]

Birkaland,

EgentligaTavastland

38 församlingar

5 prosterier

Tammerfors domkyrka
Uleåborgs stift 1851 Kuopoio stift

1900 flyttas domkapitel till Uleåborg

1923 Uleåborgs stift [3]

Norra Österbotten,

Mellersta Österbotten,

Lappland

62 församlingar

8 prosterier

Uleåborgs domkyrka
St Michels stift 1897 Nyslotts stift

1925 Viborgs stift

1945 St Michels stift [3]

Södra Savolax,

Kymmenedalen,

Södra Karelen,

Päijänne-Tavastland

38 församlingar

4 prosterier

St Michels domkyrka
Borgå stift 1923 [3] [4] Svenska församlingar samt till majoritetten

svenskspråkiga församlingar i hela riket

49 församlingar

9 prosterier

Borgå domkyrka
Kuopio stift 1939 [3] Norra Savolax,

Norra Karelen.

Kajanaland

46 församlingar

5 prosterier

Kuopio domkyrka
Lappo stift 1956 [3] Södra Österbotten

Österbotten (finska församlignar)

Mellersta Finland

44 församlingar

6 prosterier

Lappo domkyrka
Helsingfors stift 1959 [3] Nyland, östra del (finska församlingar) 30församlingar

6 prosterier

Helsingfors domkyrka
Esbo stift 2004 [5] Nyland, västra del (finska församlingar) 19 församlingar

3 prosterier

Esbo domkyrka

Se även[redigera | redigera wikitext]

Tammefors stift, hemsida: https://www.tampereenhiippakunta.fi/sv-en-de/

Borgå stift, hemsida: https://www.borgastift.fi/

Finlands evangelisk-lutherska kyrka: https://evl.fi/fakta-om-kyrkan/organisation/

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Domkapitlet”. https://evl.fi/ordlista/-/glossary/word/Domkapitlet. Läst 13 januari 2021. 
  2. ^ ”Tietoa hiippakunnasta” (på finska). Åbo ärkestift. https://www.arkkihiippakunta.fi/tietoa-hiippakunnasta/. Läst 13 januari 2021. 
  3. ^ [a b c d e f g h] Pirinen, Kauko (1969). Kauko Pirinen Den territoriella indelningn inom Finlands kyrka. "Matrikel över Finlands evangelisk-lutherska kyrka II Församlingsmatrikel". Suomen kirkon pappisliitto. sid. 32-43 
  4. ^ ”Om Borgå stift”. https://www.borgastift.fi/. Läst 13 november 2021. 
  5. ^ ”Tietoa hiippakunnasta” (på finska). https://www.espoonhiippakunta.fi/tietoa-hiippakunnasta/. Läst 13 januari 2021.